Czy młodzi mężczyźni, u których zdiagnozowano zapalenie wątroby typu C, zostali przyjęci do wojska??

Zdrowie poborowych nie zawsze odpowiada ich młodemu wieku, nawet młodzi mężczyźni w wieku 18-20 lat mogą być podatni na choroby przewlekłe, w których są uważani za niezdolnych do służby wojskowej. Dlatego pytanie, czy zaciągnąć się do wojska z WZW typu C lub innym rodzajem tej choroby, jest całkiem rozsądne. Ta patologia występuje w kilku formach, a wojskowa komisja medyczna musi ustalić, czy istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzkiego..

Jakie rodzaje patologii można zwolnić ze służby?

Proces zapalny tkanek miąższowych wątroby, w którym dochodzi do zniszczenia komórek, nazywa się zapaleniem wątroby. Istnieje kilka przyczyn rozwoju choroby, ale najczęstszą jest zakaźna zmiana narządu. Choroba może być ostra i przewlekła, w zależności od źródła zmiany i reaktywności organizmu. Na podstawie definicji klasyfikacji podejmuje się decyzję o przyjęciu do wojska z zapaleniem wątroby typu B, C, A, D, E.

Podstawowe zasady dla projektantów są określone w dekrecie ustawodawczym rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 25 lutego 2003 r. Nr 123 „W sprawie zatwierdzenia przepisów dotyczących wojskowej wiedzy specjalistycznej”. Ten akt normatywny jest również nazywany „harmonogramem chorób”, w szczególności art. 59 odnosi się do zapalenia wątroby. Przed odniesieniem się do przepisu konieczne jest ustalenie klasyfikacji patologii na podstawie metody przenoszenia i obrazu klinicznego każdego rodzaju.

TypObjawyJak jest przesyłane
A, EZmęczenie, zażółcenie skóry i twardówki, gorączka, swędzenie.Niezabezpieczony kontakt seksualny, naruszenia higieny, używanie zanieczyszczonej wody i żywności.
B, C, G, DObraz kliniczny jest niewyraźny, przypomina stan grypy: wysoką gorączkę, bóle stawów i mięśni, nudności. Żółknięcie skóry i błon śluzowych oraz ciemny kolor moczu pojawiają się po 6 tygodniach od zakażenia.Poprzez krew, kontakty seksualne, od matki do noworodka, przy ogólnym stosowaniu produktów higienicznych.

Zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej przydatność do służby wojskowej dla młodych ludzi z tą chorobą określa się w następujący sposób:

 1. Zapalenie wątroby typu A. Draftee otrzymuje sześć miesięcy opóźnienia na przywrócenie zdrowia. Jeśli potem komisja lekarska uzna młodego mężczyznę za zdolnego do wojska, pójdzie służyć.
 2. Czy zaciągnął się do wojska z zapaleniem wątroby typu B? Jeśli choroba ma charakter przewlekły, nawet przy braku zaburzeń czynności wątroby lub minimalnej aktywności choroby, przypisuje się kategorię B, co oznacza zaangażowanie rekruta, ale tylko w czasie wojny.
 3. Typ C. Dają również sześciomiesięczne opóźnienie w ostrym przebiegu. W tym czasie przeprowadza się intensywne leczenie i obserwację. Jeśli terapia nie przyniosła rezultatów, a choroba przerodziła się w przewlekłe zapalenie wątroby, młody człowiek zostaje zwolniony ze służby.
 4. Typ D i G. Tutaj sytuacja jest podobna, to znaczy, młodzi ludzie nie służą w wojsku, aż do pełnego wyzdrowienia, ale są rejestrowani w wojsku.

Stosunkowo niedawno zidentyfikowano inny typ choroby - F, ale ponieważ obecnie nie ma konkretnych danych na jej temat, te same zasady dotyczą młodych ludzi w wieku wojskowym z tą postacią patologii..

Niuanse prawa

Zgodnie z art. 59 „Harmonogramy chorób”, przydatność do służby wojskowej klasyfikuje się według kategorii sprawności od A do D. Aby dowiedzieć się, czy są oni zapisani do wojska z WZW B lub innymi rodzajami chorób, należy rozważyć, w jaki sposób ich interpretacja:

 1. I (odpowiednie) Nie ma żadnych naruszeń funkcji organizmu, o czym świadczą obiektywne dane. Rozpoznanie pigmentowanej hepatozy i zwyrodnienia stłuszczenia wątroby (stłuszczenie) nie jest powodem do opóźnienia.
 2. B - zaburzona funkcja jest nieznaczna, stopień aktywności patologii jest minimalny Przydatność jest ograniczona, wojsko czeka na poborowego w czasie wojny lub po przejściu leczenia.
 3. B - umiarkowane zapalenie wątroby - opóźnienie o sześć miesięcy w celu przywrócenia ciała i ponownego badania.
 4. D - całkowita nieprzydatność. Marskość wątroby o wysokim stopniu aktywności i powikłaniach innych narządów i układów.

Istnieje wyjątek: pacjenci, którzy mieli ostrą postać wirusowego zapalenia wątroby typu C i cierpią na przewlekły przebieg, są zwolnieni ze służby bez względu na aktywność procesu. Również osoby, które wykryły nosiciela wirusa nawet przy braku aktywności, nie są nazywane.

Wojskowa Komisja Lekarska


Eksperci medyczni badają każdy przypadek rekrutów cierpiących na tę chorobę indywidualnie. Przed badaniem lekarskim młody mężczyzna powinien zostać zarejestrowany w klinice i zebrać wszystkie dokumenty potwierdzające diagnozę:

 • zaświadczenia od lekarza prowadzącego z podpisem i pieczęcią kliniki;
 • karta ambulatoryjna z wywiadem lekarskim;
 • wypis ze szpitala, w którym leczono młodego mężczyznę;
 • wyniki laboratoryjnych badań biochemicznych;
 • instrumentalne dane diagnostyczne: ultradźwięki, CT, fibrotesty i tak dalej.

Po dostarczeniu wyciągów poborowy zostaje wysłany przez wojskowy urząd rejestracji i rejestracji do odpowiedniej instytucji medycznej w celu potwierdzenia.

Pozostałe zaświadczenia są przekazywane komisji lekarskiej w celu uzyskania odroczenia. Wojskowi eksperci medyczni przeprowadzają badanie na podstawie wszystkich uzyskanych danych i wydają opinię:

 • odpowiedni / nieodpowiedni poborowy do służby wojskowej;
 • ograniczone dopasowanie;
 • wymagane jest zwolnienie z wojska i tak dalej.

W stanie wojny w państwie ludzie, którzy otrzymali odroczenie, mogą zostać wezwani do służby wojskowej o ograniczonej aktywności, aby uniknąć przypadkowych obrażeń i krwawienia. Jest to możliwe pod warunkiem, że pozwala to na stan zdrowia.

Z reguły wojskowi eksperci medyczni zwalniają ze służby chłopców z rozpoznaniem zapalenia wątroby zgodnie z kategoriami w harmonogramie chorób i zgodnie z prawem. Komenda jest zainteresowana rekrutacją zdrowych ludzi, z którymi nie będzie żadnych trudności w przyszłości.

Jeśli pomimo potwierdzonej diagnozy młody człowiek zostanie uznany za zdolnego do pełnienia obowiązków wojskowych i zostanie zabrany do wojska z przewlekłym zapaleniem wątroby, stanowi to naruszenie prawa.

Wsparcie

Możesz sam walczyć z niesprawiedliwością, ale taki proces zajmuje dużo czasu i często nie przynosi oczekiwanego rezultatu. Nasi prawnicy są w każdej chwili gotowi pomóc rysownikowi i jego rodzinie rozwiązać z nim problem. Możesz teraz otrzymać bezpłatną konsultację na stronie, a następnie polegać na naszym wsparciu i pomocy prawnej.

Czy biorą udział w wojsku z wirusowym zapaleniem wątroby typu C?

Ustawodawstwo wyraźnie określa wiek i stan zdrowia projektantów. Wymienia także różne patologie, które są przeszkodą w służbie wojskowej. Ale w praktyce zrozumienie wzlotów i upadków przeciwwskazań medycznych i ograniczeń poboru nie jest łatwe, więc wielu pacjentów jest zainteresowanych pytaniem, czy przyjmą armię z wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

HCV (wirus zapalenia wątroby typu C) jest dość powszechną chorobą wirusową, której towarzyszy poważne, często nieodwracalne uszkodzenie wątroby. Z reguły patologia przebiega w postaci przewlekłej, bez wyraźnych objawów klinicznych. Z powodu opóźnionej diagnozy leczenie infekcji wirusowej rozpoczyna się już na etapie marskości wątroby, rzadziej - raka wątrobowokomórkowego.

Często choroba jest diagnozowana u młodych ludzi w wieku produkcyjnym. Według statystyk medycznych większość przypadków HCV występuje u mężczyzn i kobiet w wieku 18–39 lat. Do tej pory główną grupą ryzyka byli pacjenci uzależnieni od narkotyków drogą iniekcji. Ale liczba zarażonych stale rośnie każdego roku. Jednocześnie patologia w coraz większym stopniu dotyka ludzi prowadzących zdrowy tryb życia.

Często osoba dowiaduje się o obecności HCV podczas badania lekarskiego w wojskowym urzędzie rejestracji i rekrutacji podczas przygotowywania odpowiednich dokumentów. Biorąc pod uwagę możliwość zakażenia zdrowych poborowych i współpracowników, prawdopodobieństwo szybkiego i spontanicznego pogorszenia samopoczucia, analiza pozajelitowego zapalenia wątroby jest obowiązkowa.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C i służba wojskowa

HCV nie zawsze jest ograniczeniem rekrutacji; zezwolenie na służbę można uzyskać przez zakażenie. Jednak lekarze muszą upewnić się, że wątroba pacjenta w pełni funkcjonuje. Konieczne jest również wykluczenie bezobjawowego przewozu, prawdopodobieństwa nawrotu choroby i obecności innych współistniejących chorób.

Wszystkie pytania dotyczące zgodności wirusowego zapalenia wątroby typu C i służby wojskowej podlegają obowiązującemu prawu, instrukcjom i ich załącznikom. Muszą dostarczyć niezbędną dokumentację do wojskowego biura rejestracji i rekrutacji, a wszystkie akty normatywne są publicznie dostępne w Internecie.

Wskazania medyczne

Służba wojskowa nakłada pewne obowiązki na żołnierza lub oficera. Aby zapewnić zadania i realizację zamówień, żołnierz musi być w doskonałej formie fizycznej. Zapewnia to regularny trening, ćwiczenia..

Ale obecność wirusowego zapalenia wątroby typu C nakłada pewne ograniczenia na styl życia zarażonej osoby. Objawy choroby obejmują:

 • ciągłe uczucie skrajnej słabości;
 • zmęczenie;
 • nietolerancja wysiłku fizycznego;
 • zaburzenia koordynacji uwagi, niemożność skoncentrowania się na czymkolwiek z powodu zaburzeń snu i uczucie zmęczenia;
 • różne zaburzenia trawienne, objawiające się pogorszeniem lub całkowitym brakiem apetytu, nudnościami lub wymiotami po zjedzeniu tłustego mięsa, ryb, alkoholu itp.;
 • okresowy wzrost temperatury do 37,2–37,6 °, podczas gdy stanowi podgorączkowemu towarzyszy zwykle osłabienie bez żadnych innych objawów;
 • ból i dyskomfort po prawej stronie.

Żółtaczka z zapaleniem wątroby typu C występuje rzadko, ale na tle lekkiego zażółcenia skóry i białek oka istnieje szansa na ciemnienie moczu i rozjaśnienie kału.

Im jaśniejsze pojawiają się objawy choroby, tym wyższy poziom wirusa i tym bardziej zaraźliwy dla innych. HCV rzadko jest przenoszony za pomocą środków domowych, ale w ograniczonej przestrzeni koszar i braku właściwej higieny prawdopodobieństwo zakażenia wzrasta wielokrotnie.

Akty ustawodawcze

Pytanie, czy zostanie zabrany do wojska z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, zostanie rozstrzygnięte na podstawie instrukcji podanych w następujących dokumentach legislacyjnych:

 • Ustawa o ochronie zdrowia ze zmianami i poprawkami;
 • Przepisy dotyczące wojskowego badania lekarskiego z wnioskiem w formie listy patologii;
 • Prawo „O służbie wojskowej i służbie wojskowej;
 • różne akty, dekrety, dekrety Ministerstwa Obrony.

Decyzji o przydatności osoby do służby w jednostkach wojskowych nie podejmuje lekarz prowadzący, ale kilku lekarzy pokrewnych specjalności - Wojskowa Komisja Lekarska (VVK). Zadaniem terapeuty jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wydanie wskazówek i monitorowanie wszystkich niezbędnych badań w celu oceny stanu pacjenta.

Oprócz młodych mężczyzn w okresie mobilizacji wojskowej, IHC musi przejść:

 • uczestnicy uniwersytetu szkolą oficerów i implikują późniejszą służbę wojskową;
 • cały personel wojskowy (przynajmniej raz w roku) po wykryciu wirusowego zapalenia wątroby typu C decyduje o pełnej komisji lub zmianach warunków służby w armii, które odpowiadałyby zdrowiu i samopoczuciu danej osoby;
 • rekrutuje się w okresie powszechnej mobilizacji.

Oceniając możliwość odbycia służby wojskowej, użyj kodowania, którego deszyfrowanie podano w poniższej tabeli:

PrzeznaczenieDeszyfrowanie
Kategoria A.Nie ma przeciwwskazań i ograniczeń.
Kategoria B.Osoba jest uznana za zdolną do służby wojskowej, ale podlega pewnym ograniczeniom, ustalanym dodatkowo indywidualnie
Kategoria „B”Pilna usługa jest przeciwwskazana. Można wezwać tylko po ogłoszeniu stanu wojennego. Ale przy takiej kategorii osoba jest przypisana do usługi, która nie wymaga dużego wysiłku fizycznego
Kategoria „G”W tej chwili służba wojskowa jest przeciwwskazana, ale po roku ponownie ją badają
Kategoria D.Służba wojskowa jest przeciwwskazana. Ta kategoria nie wymaga ponownej weryfikacji i późniejszego potwierdzenia
INDPytanie, czy wziąć osobę do wojska, jest ustalane indywidualnie

Wykaz chorób implikujących obecność ograniczeń w służbie wojskowej znajduje się w załączniku do rozporządzenia w sprawie wojskowego badania lekarskiego. Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest wymienione w dwóch sekcjach - pasożytnicze i zakaźne patologie i choroby układu pokarmowego.

Do ostrej postaci zakażenia HCV mają zastosowanie następujące ograniczenia (art. 1 listy chorób):

Ostry HCV, trudny do leczeniaB lub IND (ograniczony lub odpowiedni indywidualnie)
Okres rekonwalescencji po patologiiG (tymczasowo nieodpowiednie, konieczne jest powtórzenie fragmentu IHC)

W przypadku przewlekłej postaci HCV badanie przeprowadza się zgodnie z art. 59 załącznika (zaburzenia trawienne).

Jedna z następujących kategorii znajduje się w dokumentacji medycznej poborowego:

Podpunkt „A” - poważne zaburzenia funkcji narządówD (niepodlegające odwołaniu)
Podpunkt „B” - umiarkowane naruszenie czynności funkcjonalnej narządu na tle częstych zaostrzeń (dwa razy w roku lub dłużej)V / IND (ograniczony, czasem decyzja jest podejmowana na podstawie dodatkowych danych z badania i ogólnego samopoczucia pacjenta)
Podpunkt „B” - drobne naruszenia wątrobyB (odpowiednie, ale istnieją pewne ograniczenia warunków świadczenia usługi)

Podpunkt „A” obejmuje zapalenie wątroby typu C, które występuje na tle innych zmian w wątrobie lub jest diagnozowane na etapie marskości lub raka. Podpunkt „B” odnosi się do przewlekłej postaci HCV z niewielkim uszkodzeniem hepatocytów i ograniczonymi obszarami martwicy.

Wirusowe zapalenie wątroby jest niezwykle rzadko ujęte w akapicie „B”, ponieważ długiemu przebiegowi patologii zawsze towarzyszy szereg dość poważnych powikłań ze strony wątroby i innych narządów i układów.

Komisja lekarska i odprawa

Przed przystąpieniem do IHC należy udać się do terapeuty, który sporządzi odpowiednią dokumentację. W klinice w miejscu zamieszkania wydawany jest raport medyczny (epikryza), który wskazuje na obecność wrodzonych i / lub nabytych patologii, przeszłych chorób, cech rozwojowych.

Bezpośrednio podczas przejścia VVK poborowi należy przedstawić:

 • wyniki badań klinicznych krwi, moczu i kału (ważne przez 10 dni);
 • RTG lub RTG klatki piersiowej (wykonane w ciągu sześciu miesięcy przed badaniem);
 • dekodowanie elektrokardiogramu w spoczynku, w razie potrzeby na tle obciążenia;
 • wyniki badania markerów serologicznych zapalenia wątroby typu B i C;
 • analiza kiły i HIV;
 • karta szczepień zapobiegawczych;
 • badanie danych od powiązanych specjalistów.

Decyzja o całkowitym lub częściowym ograniczeniu świadczenia usług podejmowana jest na podstawie szeregu analiz klinicznych i wyników badania instrumentalnego. Jeśli diagnoza zakażenia HCV nie zostanie postawiona przed wojskowym badaniem lekarskim, ale wyniki na markerach serologicznych wskazują na obecność choroby, wymagane są dodatkowe badania.

W takim przypadku osoba jest kierowana do terapeuty w miejscu zamieszkania z zaleceniami. Dalsza diagnoza przeprowadzana jest zgodnie z ustalonymi protokołami z PCR, określaniem czynności funkcjonalnej wątroby itp..

W przypadku potwierdzonej diagnozy HCV, nawet przed poddaniem się IVC, należy przedstawić następujące dokumenty (wszystkie analizy należy przeprowadzić 10-14 dni przed badaniem):

 • wyniki testu immunoenzymatycznego (ogółem i osobno dla IgG i IgM);
 • wyniki jakościowej PCR i genotypowania (badanie jest przeprowadzane w ramach wstępnej diagnozy, ponowna analiza nie jest konieczna), ilościowa PCR (potrzebne są „świeże” wyniki);
 • wyniki badań wątroby;
 • dane biopsji punkcji wątroby z dekodowaniem wyniku (stopień zwłóknienia, etap marskości wątroby, obecność nowotworu złośliwego w wątrobie).

Jeżeli zgodnie z analizą dana osoba nie podlega odwołaniu, sporządzane są odpowiednie dokumenty. Wniosek jest wydawany w rękach pacjenta, odpowiedni znak jest umieszczany na dowodzie wojskowym. Kopie są wysyłane do kliniki w miejscu zamieszkania, jeden egzemplarz musi pozostać w wojskowym biurze rekrutacji.

Czy mogę służyć na podstawie umowy?

Przydatność do obsługi kontraktowej zależy od tych samych kryteriów, co w trybie pilnym. Jednak „kontrahenci” zwykle nie mają wyboru w miejscu świadczenia usługi. Dlatego tylko osoby z kategorią „A” mogą wykonywać taką „pracę”. Jest to albo całkowity brak wirusa w organizmie (na przykład z fałszywie dodatnimi wynikami testu ELISA), albo ostateczne wyleczenie bez żadnych konsekwencji.

To człowiek zdolny do służby wojskowej po wyzdrowieniu

Ale po przejściu terapii wielu mężczyzn zadaje pytanie, czy chorował na WZW typu C, czy nadaje się do służby? Odpowiedź zależy od wielu czynników. Po wykryciu wirusa w ciele ludzkim, ustaleniu genotypu i możliwych współistniejących powikłań terapia jest natychmiast rozpoczynana.

Jego czas trwania wynosi od 12 do 24 miesięcy, skuteczność zbliża się do 100%. Kontrolę leczenia przeprowadza się za pomocą analizy ilościowej za pomocą PCR. Kryterium zwalczania HCV - wynik ujemny po 12 (lub 24) tygodniach, a także w ciągu roku po zakończeniu terapii.

Mężczyzna w wieku wojskowym musi ponownie przejść wojskowe badanie lekarskie, podczas którego oceni stan wątroby po zapaleniu wątroby typu C. Osoba ta jest objęta służbą wojskową tylko wtedy, gdy nie ma klinicznych objawów zwłóknienia, marskości wątroby, złośliwych nowotworów i nie ma żadnych powikłań pozawątrobowych. Warunkiem wstępnym jest ujemny wynik ilościowej PCR na zapalenie wątroby typu C przez co najmniej rok.

Kto nie nadaje się do służby wojskowej? Choroby, które nie są brane do wojska

W kwietniu rozpoczyna się wiosenny projekt młodych mężczyzn w armii, który komisja lekarska wojskowego biura rejestracji i rekrutacji uznała za odpowiedni do służby w siłach zbrojnych. Starsze pokolenie, które służyło w czasach radzieckich, jest pewne, że służba wojskowa czyni prawdziwym mężczyzną młodego człowieka, ale współczesna armia i media ukształtowały przeciwny punkt widzenia, zgodnie z którym armia czyni nastolatka niepełnosprawnym, a nawet może spowodować jego śmierć. Dlatego większość dzisiejszej młodzieży szuka sposobów, aby nie dostać się w szeregi kreślarzy..

Najpopularniejszym sposobem na „odchylenie się” od wojska jest obecność choroby, której nie można wcielić do wojska. Ale musisz udowodnić obecność problemów zdrowotnych poprzez badanie lekarskie, w którym musisz dostarczyć wszystkie zaświadczenia i historię medyczną, co pozwala nie być wśród rekrutów. Komisja lekarska podczas badania lekarskiego określa kategorię zdolności do rekrutacji.

Przypisanie kategorii A poborowi wskazuje, że jest on zdolny do służby w dowolnej części sił zbrojnych, w tym w marynarce wojennej i na lądowaniu. W przypadku kategorii B zostaną również wcieleni do wojska, ale przy wyborze stanowiska dyżurnego powstaną ograniczenia. Kategoria B daje zwolnienie ze służby wojskowej, a wraz z nią poborowy zapisuje się tylko do rezerwy. „Biała” karta wojskowa została odebrana i uznana za nieodpowiednią do rekrutacji do służby w kategorii D, po przypisaniu do tej kategorii nie jest wymagane dalsze badanie lekarskie.

Po 6 miesiącach wojskowe biuro rejestracji i rekrutacji ponownie wysyła wezwanie do poborowych z kategorii G, co oznacza, że ​​dana osoba jest tymczasowo niezdolna do służby wojskowej, ale zostanie wezwana po wyzdrowieniu. Zwykle po stwierdzeniu tymczasowej niezdolności do służby wojskowej odracza się armię na okres nie dłuższy niż 1 rok, po czym facet przechodzi drugie badanie i może zostać wcielony do wojska, jeśli komisja uzna go za zdrowego.

Na przykład, jeśli Draftee ma wskaźnik masy ciała mniejszy niż 19, wówczas otrzymuje odroczenie z wojska na 6 miesięcy z powodu niedowagi. W takim przypadku poborowy przechodzi comiesięczne badanie lekarskie w wojskowym urzędzie rejestracji i rekrutacji, jeśli w okresie obserwacji ma dodatnią dynamikę przyrostu masy ciała, wówczas uważa się go za zdolnego do służby.

Najczęstsze choroby, które nie są brane do wojska, to:

 1. Skolioza II stopnia i powyżej. Naprawiono skrzywienie kręgosłupa pod kątem co najmniej 11 stopni, któremu towarzyszy utrata wrażliwości i odruch ścięgien.
 2. Płaskie stopy III stopnia. „Stopa niedźwiedzia” lub wyraźne płaskie stopy, w których niemożliwe jest dostosowanie noszenia obuwia o ustalonym standardzie wojskowym.
 3. Ciężkie choroby stawów. Choroba zwyrodnieniowa stawów II i III stopnia w stawach obu nóg.
 4. Problemy ze wzrokiem. Zaburzenia widzenia w jednym lub obu oczach z powodu wysokiego stopnia krótkowzroczności, odwarstwienia siatkówki, uszkodzenia oka, jaskry i innych chorób.
 5. Nadciśnienie. Wysokie ciśnienie krwi powyżej 95/150 mm. Hg. Sztuka. w spoczynku.
 6. Utrata słuchu Brak postrzegania mowy przez co najmniej jedno ucho, szeptane z odległości większej niż dwa metry, głuchota, głuchonieme i przewlekłe zapalenie ucha środkowego, któremu towarzyszy trudności w oddychaniu przez nos.
 7. Przewlekłe zapalenie trzustki.
 8. Przepuklina, która doprowadziła do nieprawidłowego działania układu pokarmowego.
 9. Brak palca na dłoniach lub stopach, ich deformacja i wady.
 10. Stare zwichnięcia i obrażenia, które są wyraźnie widoczne na zdjęciu rentgenowskim.
 11. Kamica moczowa i obecność kamieni powyżej 0,5 cm w różnych narządach.
 12. Mocznica lub moczenie nocne.
 13. Odchylenia w psychice, stany obsesyjne, lęki i schizofrenia.
 14. Jąkanie, przy którym mowa jest niejasna.
 15. Cukrzyca, otyłość III stopnia.
 16. Dystonia wegetatywna-naczyniowa, której towarzyszą częste zawroty głowy i omdlenia, które należy udokumentować.
 17. Hemoroidy II stopnia i wyższe.
 18. Astma oskrzelowa, gruźlica i inne choroby układu oddechowego, prowadzące do uporczywej niewydolności oddechowej typu obturacyjnego pierwszego stopnia i silniejszego.
 19. Nieuleczalne zaburzenia rytmu serca, choroby serca, arytmia.
 20. Choroby męskich narządów płciowych z drobnymi zaburzeniami, opadanie jądra i przerost.
 21. AIDS, wirusowe zapalenie wątroby typu C, rak i inne choroby zagrażające życiu.

Ponadto osoby cierpiące na alkoholizm i uzależnienie od narkotyków nie powinny być wzywane do wojska, jeśli posiadają dokumenty potwierdzające ich uzależnienie od alkoholu i narkotyków.

Czy hepaties rekrutowani w wojsku

Zawsze bezpłatna pomoc prawna:

Choroby wirusowe są niebezpieczne i podstępne, ponieważ nosiciele wykorzystują funkcję transportową ludzkiego układu krążenia do rozprzestrzeniania się. Oznacza to, że niemożliwe jest usunięcie wirusa, który dostał się do krwi; taka osoba sama staje się nosicielem wirusa. W niektórych przypadkach przewoźnik i pacjent to dwie różne rzeczy. Dlatego tak dwuznaczna odpowiedź jest udzielana nawet na poziomie legislacyjnym na pytanie, czy zaciągnął się do wojska z zapaleniem wątroby?

Zapalenie wątroby jest definiowane jako choroba zakaźna powikłana destrukcyjnym działaniem na wątrobę. Bez zagłębiania się w terminologię medyczną zauważamy, że tę chorobę należy klasyfikować według kilku kryteriów jednocześnie. Aby powrócić do głównego tematu, który opisuje, w jaki sposób wirusowe zapalenie wątroby typu C jest połączone ze służbą wojskową, należy zająć się podstawowymi zasadami klasyfikacji..

Zapalenie wątroby

W organizmie wirus zaczyna działać. W szczególności wirus zapalenia wątroby prowadzi do zmian fizjologicznych zachodzących w wątrobie. Często takie metamorfozy powodują marskość wątroby lub formacje onkogenne..

Postęp choroby przez krótki okres nazywa się zaostrzeniem. Wyraża się to gorączką, zażółceniem skóry, osłabieniem, ogólnym złym samopoczuciem. Dlatego w takim obrazie klinicznym zapalenie wątroby nazywane jest ostrym. Z reguły ostre zapalenie wątroby jest uleczalne. Jeśli diagnoza została postawiona na czas, a leczenie zostało przeprowadzone prawidłowo, wówczas wątroba, dzięki regeneracji, jest całkowicie przywrócona.

Drugi wariant wyniku zdarzeń polega na tym, że wirus wykorzystuje ludzkie ciało do utrzymania własnych funkcji życiowych. Nie manifestuje się w żaden sposób, podczas gdy dana osoba jest już uważana za zainfekowaną. Rola takiego przewoźnika może, nie podejrzewając niczego, grać przez wystarczająco długi okres.

Następnie jeden z wielu czynników aktywuje aktywność wirusa i rozpoczyna się nieodwracalny proces niszczenia wątroby. Wszystkie metody współczesnej medycyny mają na celu wyeliminowanie efektu takiego czynnika i wsparcie organizmu w mniej lub bardziej stabilnym stanie. Zapalenie wątroby przechodzi w stan przewlekły.

Inny rodzaj klasyfikacji, uważany za najczęstszy, związany jest z różnicą w samych komórkach wirusowych i sposobie ich przenikania do organizmu. Konwencjonalnie zapalenie wątroby dzieli się na grupy zwane literami „A”, „B”, „C”, „D” i „F”. Różnią się formą kliniczną, objawami, metodami diagnozy i leczenia..

 • Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest dość powszechną chorobą, szczególnie wśród małych dzieci. Wirus dostaje się do organizmu przez układ trawienny wraz z jedzeniem lub płynem. Po pewnym przebiegu leczenia osoba w pełni wraca do zdrowia, ale przez pewien czas pozostaje pod nadzorem specjalistów..
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu B może być przenoszone przez krew lub błony śluzowe. Istotnymi czynnikami ryzyka są stosunek seksualny bez zabezpieczenia, zażywanie narkotyków, tatuowanie, przekłuwanie i higiena osobista. Wirus jest już we krwi noworodka, jeśli matka go zaraziła. Możesz się przed tym zabezpieczyć dzięki odpowiednim szczepieniom..
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu C ma podobne drogi przenoszenia, charakteryzujące się jedynie nieodwracalnymi procesami w zaniedbanym stanie. Ważne jest, aby zdiagnozować obecność wirusa w odpowiednim czasie i przestrzegać pewnych zaleceń lekarza prowadzącego. W rzeczywistości całe leczenie sprowadza się do powstrzymania nawrotu choroby.
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu D charakteryzuje się tymi samymi procesami, co wirusowe zapalenie wątroby typu C, tylko w przyspieszonym tempie rozwoju. Jest uważany za najbardziej niebezpieczny. Badany jest nowy gatunek - wirusowe zapalenie wątroby typu F..

Jakie zapalenie wątroby nie bierze do wojska

Konieczna jest niewielka zmiana logicznej sekwencji prezentacji materiału, ponieważ chcę szybko odpowiedzieć na najciekawsze pytanie dla czytelnika: „Czy wezmą wirusowe zapalenie wątroby typu C i B do wojska?” Chciałbym odpowiedzieć jednoznacznie: „Nie”, ale wszyscy znamy wiele przypadków, gdy przy takiej diagnozie poborowi zaczynają działać. Ale odpowiedź „Tak” również jest nieprawidłowa. Powyższa teoria klasyfikacji choroby pomoże nam uporać się ze wszystkimi niuansami.

W dokumencie, który reguluje działalność komitetu projektowego i nazywa się „Harmonogramem chorób”, zapalenie wątroby w niektórych formach zapewnia odroczenie z wojska lub przenosi poborowego do kategorii „B” - jest to ograniczone. Oznacza to pilne zwolnienie ze służby i mobilizację w przypadku działań wojennych.

Aby złamać terminologię, najwygodniej jest użyć klasyfikacji zgodnie z charakterem przebiegu choroby. Dokument stwierdza, że ​​obserwując ostre zapalenie wątroby, poborowy zostaje odroczony na leczenie szpitalne. Opóźnienie wynosi 6 miesięcy. Przejściu do postaci przewlekłej, która pociągnęła za sobą zmiany funkcjonalne w wątrobie, towarzyszy wydanie karty wojskowej i przypisanie kategorii „B”.

Wyjaśnijmy teraz sytuację jeszcze wyraźniej, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do używania drugiego rodzaju klasyfikacji. Jeśli w poborowym odnajdzie się wirusowe zapalenie wątroby typu A, nie zostaną one zabrane do wojska i skierowane na dodatkowe badanie z późniejszym leczeniem. Sześć miesięcy później zostaje ponownie wezwany do komisji, która sprawdza udokumentowane wyniki leczenia..

W przypadku pełnego wyzdrowienia młody człowiek zostaje wysłany do służby. Jeśli konsekwencje działania wirusa lub samego wirusa są obecne w ciele, następuje kolejne opóźnienie. Praktyka pokazuje, że dzięki szybkiemu i wykwalifikowanemu leczeniu w czasie opóźnienia pacjent jest w pełni przywracany.

Okres inkubacji WZW typu B lub C przebiega bezobjawowo, więc często osoba dowiaduje się o chorobie już po zaobserwowaniu pewnych konsekwencji. Na etapie przewoźnika, jeśli nie ma nawrotu, poborowy może otrzymać kategorię „B” i przejść do służby, chociaż nie jest to korzystne dla nikogo. Draftee nie chce być w armii, a jednostka wojskowa będzie musiała stale monitorować stan zdrowia rekruta, ograniczać ładunek itp..

Procent prawdopodobieństwa takiego wyniku jest bardzo mały. W zdecydowanej większości przypadków armia z przewlekłym zapaleniem wątroby nie jest brana.

Jak przekazać komisję wojskową

Wielu poborowych, którzy nie starają się zaszkodzić zdrowiu ze względu na męstwo, obawia się, że kiedy przejdą badania lekarskie dla komisji wojskowej, ich choroba będzie tendencyjna. Można tu pocieszyć, że oddział nie jest opłacalny z powodu problemów z powodu komplikacji, jakie mogą powodować niektóre poważne choroby. Wśród tych chorób jest zapalenie wątroby..

Nie jest tajemnicą, że obawy poborowych i ich rodziców mają swoje podstawy. Dowcip wojskowy przyszedł skądś, gdy głuchy człowiek został wysłany do żołnierzy czołgów. Kolejną rzeczą jest choroba serca, nerek, wątroby. Znajdą tutaj chorobę, nawet jeśli wcześniej jej nie podejrzewali. Warto zauważyć, że przy odpowiednim przygotowaniu możesz zdobyć wojskowy karnet, i bez przygotowania musisz przejść dodatkowe badanie. Dlatego musisz wiedzieć, co oznacza przygotowanie.

Załóżmy, że znajdziesz odpowiedź na pytanie, czy bierze się go do wojska z WZW typu B, czy C, ale to nie wystarczy. Jeśli pojawią się pierwsze objawy choroby, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Pacjent zostanie zarejestrowany na oddziale zakaźnym i przeprowadzi osobisty kurs leczenia. Wszystkie działania personelu medycznego zostaną zarejestrowane.

Wszystkie wyciągi powinny zostać zebrane, a te dokumenty, które nie zostaną przekazane, powinny zostać skopiowane. W rezultacie, jeśli na spotkaniu komisji zostanie udowodnione, że choroba została zdiagnozowana przez instytucję medyczną, dynamika jej rozwoju była monitorowana, a pacjent był pod odpowiednim nadzorem, wówczas nie dostaniesz się do wojska ze 100% gwarancją.

Czy biorą WZW B i C w wojsku??

Służba wojskowa jest obowiązkiem każdego człowieka. Dość często choroby przewlekłe uniemożliwiają wypełnienie obowiązku. Aby przetrwać próbę służby wojskowej, trzeba mieć dobre zdrowie.

Z tego powodu poborowi zastanawiają się, czy zaciągają się do wojska z zapaleniem wątroby typu B i C? Te patologie są diagnozowane u młodych ludzi, negatywnie wpływają na funkcjonowanie wątroby, prowadzą do powikłań - zwłóknienia, marskości wątroby. Odpowiedź na pytanie zależy od formy i ciężkości choroby..

Zastanów się, kiedy choroba wirusowa nie wydaje się być przeszkodą w służbie wojskowej, a kiedy młody człowiek otrzymuje odroczenie lub nie nadaje się do służby wojskowej.

Powody, by nie służyć

Czy mogę służyć w wojsku z WZW typu C? Aby rozważyć tę kwestię, należy wziąć pod uwagę subtelności rosyjskiego ustawodawstwa. To w przepisach prawnych określone są szczególne zobowiązania umowne stron, zgodnie z różnymi warunkami wstępnymi dotyczącymi zdrowia młodego człowieka.

Podstawy medyczne

Wirusowe zapalenie wątroby typu B nazywane jest antropogeniczną chorobą wirusową, której rozwój wynika z aktywności patogenu charakteryzującego się wyraźnym działaniem hepatotropowym - wirusa zapalenia wątroby typu B (zwanego wirusem HBV, HBV lub HBV).

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą, która powoduje uszkodzenie hepatocytów (komórek wątroby). Postępuje w łagodnej lub ciężkiej postaci, trwa od kilku miesięcy do dziesiątek lat. Odpowiedź na pytanie, czy młodzi mężczyźni z wirusowym zapaleniem wątroby typu C są zaciągnięci do wojska, zależy od charakteru kursu..

Główną drogą przenoszenia wirusa jest kontakt z krwią chorego. Zarażone są nie tylko defaworyzowane segmenty populacji, ludzie społeczni, którzy używają narkotyków, ale także zwykli ludzie podczas transfuzji krwi, zabiegów medycznych, podczas tatuowania, podczas stosunku, leczenia stomatologicznego itp..

Główne objawy wirusowego zapalenia wątroby obejmują:

 • Zaburzenia snu.
 • Ból i ciężar po prawej stronie;
 • Chroniczne zmęczenie.
 • Nudności wymioty.
 • Goryczka w jamie ustnej.

Najczęściej na początkowym etapie nie ma wyraźnej kliniki, więc choroba jest diagnozowana, gdy pojawiają się powikłania. Z tego powodu młody mężczyzna może być w wojsku, który ma historię zapalenia wątroby typu C, ale nie podejrzewa tego..

Czy zaciągają się do armii wirusa zapalenia wątroby typu B? Nie, ponieważ objawów klinicznych i powikłań choroby nie można łączyć ze służbą wojskową, podczas której zwiększa się obciążenie organizmu.

Mężczyźni cierpiący na wirusowe zapalenie wątroby typu C lub B, którzy chcą służyć, powinni zrozumieć, że stanowi to zagrożenie dla zdrowia. W wojsku nie ma warunków zapewniających stały nadzór medyczny, terminowe wdrażanie środków terapeutycznych i procedur diagnostycznych.

Trudno jest oddzielnie organizować posiłki dla chorego młodego mężczyzny - pacjentom zaleca się dietetyczne jedzenie (tabela nr 5) - odrzucenie tłustego, pikantnego, słonego, wędzonego, marynowanego, konserwowego.

Akty ustawodawcze

W celu wyboru poborowych, którzy muszą wstąpić do służby wojskowej, ustanawia się specjalne komisje medyczne w celu przeprowadzenia badania. Oceniają stan fizyczny i psychiczny rekrutów..

Badanie wynika z odpowiednich dokumentów prawnych i prawnych Federacji Rosyjskiej. Na tej podstawie mężczyzna otrzymuje akt dotyczący możliwości lub niemożności odbycia służby wojskowej.

Takie akty regulują wybór redaktorów:

 • Dekret rządu Federacji Rosyjskiej pod numerem 565 z 2013 r.
 • Ustawa federalna nr 53 z 28 marca 1998 r.

Zgodnie z tymi aktami badanie lekarskie odbywa się na podstawie dokumentacji dostarczonej przez samego poborowego. Młodzież można określić, jak ograniczona jest sprawność lub niezdolność do służby wojskowej.

Czy zaciągają się do armii wirusa zapalenia wątroby typu B? W czasie pokoju nie są zachęcani do takiej diagnozy. Jedynym wyjątkiem jest ogólna mobilizacja. Jednocześnie komisja wojskowa ma prawo okresowo wysyłać młodego mężczyznę do ponownego zbadania.

Młody człowiek jest uznawany za całkowicie nieodpowiedniego, jeśli ma przewlekłą postać choroby, której towarzyszą częste nawroty, występują powikłania z wątroby (musi to zostać potwierdzone wynikami badania).

Czy służą w wojsku z zapaleniem wątroby??

Według statystyk medycznych najczęściej młodzi mężczyźni są uznawani za „częściowo sprawnych”, a nieco rzadziej za „niezdolnych”. W tym ostatnim przypadku diagnozowana jest ciężka postać choroby, występują powikłania.

Określenie nieodpowiedniego zachowania młodego człowieka

Aby potwierdzić diagnozę, młody człowiek jest przepisywany na szereg badań. Jeśli we krwi wykryto antygen anty-HbsAg, oznacza to stan aktywny wirusa. Z HbsAb - osoba jest chora lub została zaszczepiona, a anty-Hbs - istnieje odporność.

Konieczne jest także przedłożenie odpowiednich zaświadczeń od lekarza prowadzącego w celu uzyskania zwolnienia ze służby w siłach zbrojnych.

Aby uzyskać zwolnienie, musisz wykonać następujące czynności:

 1. Skontaktuj się z lekarzem, aby potwierdzić diagnozę (jeśli młody człowiek nie skontaktował się wcześniej lub był obserwowany przez prywatnego lekarza).
 2. Regularnie odwiedzaj pracownika służby zdrowia, aby na karcie były odpowiednie wpisy.

Możesz odwiedzić lekarza tylko w klinice stanowej. Zapytania z prywatnej placówki medycznej mogą mieć problemy.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Młody człowiek powinien otrzymać zaświadczenie lekarskie od instytucji państwowej, ponieważ komisja wojskowa nie kwestionuje takiego dokumentu. Jeśli mężczyzna zostanie zaobserwowany w prywatnej klinice, a wkrótce zostanie wcielony do wojska, najpierw musisz skontaktować się z kliniką w miejscu zamieszkania, zarejestrować się.

Pod ręką powinna znajdować się historia medyczna, która jest regularnie uzupełniana przez lekarza specjalistę oddziału chorób zakaźnych szpitala.

Poborowy jest zobowiązany do przekazania komisji wojskowej dokumentów:

 • Wyniki badania krwi potwierdzające obecność choroby wirusowej.
 • Historia medyczna potwierdzona przez lekarza prowadzącego.
 • Świadectwo potwierdzające fakt obserwacji w państwowej poliklinice.
 • Wyniki badania potwierdzające obecność powikłań związanych z patologią wirusową.

Ta lista dokumentów jest dostarczana przez komisję wojskową. Zwykle nie są wymagane dodatkowe badania, młody człowiek otrzymuje odroczenie lub zostaje zwolniony. Jeśli komisja wojskowa uzna, że ​​młody człowiek jest zdolny do służby wojskowej, możesz dokonać przeglądu orzeczenia lub wystąpić do sądu z roszczeniem o uznanie decyzji komisji za niezgodną z prawem.

Obsługa kontraktowa

Przepis o badaniu lekarskim mówi, że żołnierz zatrudniony na podstawie umowy jest uważany za osobę o ograniczonym użytkowaniu (brany jest pod uwagę stan zdrowia w momencie badania lekarskiego). Dlatego usługa kontraktowa jest możliwa, jeśli zaburzenia wywoływane przez chorobę są umiarkowane. W tym przypadku wojsko i wirusowe zapalenie wątroby typu C są całkowicie kompatybilne.

Jeśli infekcja wystąpiła podczas służby lub u mężczyzny wystąpiło toksyczne uszkodzenie wątroby, może zostać komisarzem w szeregach armii Federacji Rosyjskiej. Podstawa - zawarcie komisji lekarskiej.

W innych przypadkach mężczyźnie można przypisać jedną z 2 kategorii:

 1. A - ujawnił niewielkie zaburzenia czynności wątroby.
 2. B - wykryte umiarkowane zaburzenia czynności wątroby.

Ale w praktyce najczęściej każda forma zapalenia wątroby jest przyczyną zwolnienia mężczyzn.

Co zrobić, jeśli zostanie wcielony do wojska z zapaleniem wątroby?

Zaleca się skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego prawnika. W końcu wirusowe zapalenie wątroby typu C lub B jest dobrym powodem do uznania niezdolności poborowego do szkolenia bojowego. Najważniejsze jest prawidłowe wykonanie wszystkich dokumentów.

Jedynym sposobem na uniknięcie służby wojskowej jest posiadanie certyfikatu patologii. W przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C lub B młody człowiek ma prawo oczekiwać uwolnienia, a w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu A opóźniają się. Po przebiegu terapii choroby Botkina przeprowadza się nowe badanie, którego wyniki podejmują decyzję.

W przewlekłym zapaleniu wątroby są czasami zabrani do wojska. Jeśli pacjent ma niewielkie upośledzenie czynności wątroby, wirus jest nieaktywny.

Armia i zapalenie wątroby: kto może uniknąć rekrutacji

Wątroba jest jednym z najważniejszych organów ludzkiego ciała. Jest to największy gruczoł, którego masa przekracza 2% całkowitej masy osoby dorosłej. Wątroba pełni wiele funkcji: uczestniczy w trawieniu i procesach metabolicznych, reguluje hormony, jest magazynem witamin i sama je syntetyzuje. Ponadto wątroba jest głównym filtrem naszego organizmu - przepływając przez nią krew, neutralizuje trucizny i toksyny. Dlatego nie jest zaskakujące, że urazy i patologie wątroby stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia ludzkiego. Jedną z najniebezpieczniejszych i najczęstszych chorób tego narządu jest zapalenie wątroby..

Zapalenie wątroby to nazwa całej grupy zapalnych chorób wątroby, które mają inną etiologię, ale podobną patogenezę i obraz kliniczny. Najczęściej jest to spowodowane infekcjami wirusowymi, ale znane są autoimmunologiczne i toksyczne formy choroby. Zapalenie wątroby jest częstą chorobą - najbardziej znaną z nich jest żółtaczka lub choroba Botkina, przenoszona przez zanieczyszczoną wodę lub pokarm. Zapalenie wątroby od dawna stało się globalnym problemem - ustanowiono nawet międzynarodowy dzień walki z tą chorobą. Według WHO śmiertelność z tego powodu nie jest gorsza od gruźlicy, HIV lub malarii. Ministerstwo Zdrowia Rosji ocenia sytuację z zapaleniem wątroby w naszym kraju jako niekorzystną.

Istnieje opinia, że ​​zapalenie wątroby jest chorobą uzależnionych od narkotyków i homoseksualistów. Niestety tak nie jest, chociaż powyższe grupy są zagrożone. Choroba dotyka ludzi w każdym wieku i grup społecznych. Młodzi ludzie w wieku wojskowym, podobnie jak ich rodzice, są zainteresowani pytaniem, czy zaciągają się do wojska z zapaleniem wątroby? Trudno jest odpowiedzieć na to w monosylabach, ponieważ zwolnienie lub wezwanie do służby zależy od rodzaju choroby, jej przebiegu, ciężkości i powiązanych powikłań. Ale przed omówieniem związku między służbą wojskową a zapaleniem wątroby należy powiedzieć kilka słów o samej chorobie, jej przyczynach, klasyfikacji i możliwych konsekwencjach dla osoby.

informacje ogólne

Zapalenie wątroby prowadzi do śmierci „pracujących” komórek wątroby (hepatocytów), w wyniku czego normalna tkanka narządowa zostaje zastąpiona tkanką łączną (zwłóknienie). Rezultatem takich metamorfoz może być marskość wątroby lub rozwój raka.

Choroba może mieć przebieg zarówno ostry, jak i przewlekły. W pierwszym przypadku jego przyczyną jest z reguły infekcja wirusowa lub zatrucie. Ostre zapalenie wątroby rozwija się szybko z ciężkim zatruciem ciała i uszkodzeniem wątroby. W tym samym czasie obserwuje się znaczny wzrost stężenia bilirubiny we krwi, u pacjenta często rozwija się żółtaczka. W ostrym zapaleniu wątroby rokowanie jest zwykle korzystne, ale czasami może przejść do stadium przewlekłego. Choroba otrzymuje ten status przez okres dłuższy niż sześć miesięcy..

Objawy postaci przewlekłej są mniej wyraźne, we wczesnych stadiach mogą wcale się nie objawiać. Choroba rozwija się przez wiele miesięcy, a nawet lat, bez odpowiedniego leczenia, zwykle kończy się marskością wątroby. Ta postać choroby może być konsekwencją regularnego zatrucia organizmu alkoholem etylowym, długotrwałego kontaktu z niebezpiecznymi chemikaliami lub wcześniejszego ostrego zapalenia wątroby.

Typowe objawy choroby obejmują:

 • żółtaczka;
 • ciemny mocz;
 • słabość;
 • ból w prawym podżebrzu;
 • utrata apetytu, czasami nudności i wymioty.

Żółtaczka jest najbardziej znanym i najbardziej charakterystycznym objawem zapalenia wątroby. Dzieje się tak dlatego, że bilirubina - główny składnik żółci - dostaje się do krwioobiegu, nadając skórze charakterystyczny żółtawy kolor. Przyczyną bólu w podbrzuszu jest wzrost wielkości wątroby podczas choroby. Choroba może rozwijać się zgodnie z innym „scenariuszem” - bez zmiany koloru skóry, wraz ze wzrostem temperatury i ogólnym osłabieniem. W takim przypadku jego początek przypomina zwykłą grypę lub przeziębienie. Ta forma choroby jest bardziej podstępna, ponieważ zwykle nie powoduje strachu u zarażonych.

Znanych jest wiele form patologii, z których każda ma cechy kliniczne.

Klasyfikacja choroby

Istnieje kilka rodzajów zapalenia wątroby:

 • zakaźny;
 • toksyczny;
 • autoimmunologiczny;
 • promień;
 • niedokrwienny.

Najczęstszą jest zakaźna postać choroby, obejmuje wszystkie wirusowe zapalenie wątroby, a także patologie bakteryjne i pasożytnicze. Znanych jest pięć rodzajów wirusowego zapalenia wątroby: A, B, C, D i E. Istnieją również odmiany F i G, ale naukowcy wciąż nie mają ani jednej opinii na ich temat. Zapalenie wątroby może „towarzyszyć” innym poważnym chorobom: żółtej gorączce, różyczce, AIDS, mononukleozie, śwince.

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A

Ta choroba jest lepiej znana jako żółtaczka lub choroba Botkina. Jest to ostre wirusowe zapalenie wątroby, którego zakażenie następuje przez skażoną wodę, jedzenie lub kontakt z osobą zakażoną. Okres inkubacji wynosi 15-30 dni. Choroba może wystąpić w trzech postaciach:

Głównymi objawami choroby są: osłabienie, gorączka, biegunka, wymioty, ból w prawym podżebrzu, zażółcenie skóry, ciemny kolor moczu. Przeniesiona choroba daje osobie dożywotnią odporność na infekcje. Weryfikacja zapalenia wątroby typu A odbywa się przy użyciu charakterystycznych przeciwciał w surowicy krwi. Ze względu na wysoką zakaźność żółtaczka jest leczona tylko w szpitalu.

Zapalenie wątroby typu B

Choroba wirusowa, która ma zarówno ostre, jak i przewlekłe postaci. Jest przenoszony przez kontakt z krwią lub śliną zakażoną wirusem, przez seks bez zabezpieczenia, transfuzję krwi lub za pomocą niesterylnych instrumentów medycznych. Dziecko może zarazić się matką. Okres inkubacji wynosi od 50 do 180 dni. Jego objawy przypominają objawy innych rodzajów zapalenia wątroby, uszkodzenie wątroby jest poważne, wyraźne. Zidentyfikowanie choroby pomaga w analizie antygenu „australijskiego”, który jest częścią skorupy cząsteczki wirusa. Istnieją szczepionki skuteczne przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B..

Według WHO około 240 milionów ludzi cierpi na wirusowe zapalenie wątroby typu B na dzisiejszej planecie. Wyleczenie tej choroby jest całkowicie trudne.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Wirus, który powoduje zapalenie wątroby typu C, dostaje się do organizmu ludzkiego wraz z zainfekowaną krwią lub przez uszkodzoną skórę i błony śluzowe. Chorobę można uzyskać przez transfuzję krwi lub inne zabiegi medyczne u dentysty, w salonie tatuażu, a nawet u fryzjera. Choroba jest przenoszona z matki na dziecko. W 2020 r. Na świecie było ponad 70 milionów pacjentów z podobną diagnozą, co roku umiera z tego powodu około pół miliona osób..

Ta choroba ma ostrą i przewlekłą postać. Okres inkubacji trwa od dwóch tygodni do sześciu miesięcy. Szczególnie podstępność zapalenia wątroby typu C polega na tym, że we wczesnych stadiach nie powoduje żadnego dyskomfortu u nosiciela, a objawy ostrej fazy choroby są bardzo podobne do grypy lub przeziębienia. W tym celu wirusowe zapalenie wątroby typu C nazywane jest „cichym” lub „czułym” zabójcą. Ponadto w 30% przypadków choroba ustępuje bez żadnego leczenia w ciągu sześciu miesięcy po zakażeniu. Nie ma szczepionki przeciwko zapaleniu wątroby..

Zapalenie wątroby typu D.

Stosunkowo rzadka postać choroby, która może rozwinąć się tylko z zapaleniem wątroby typu B. Jest to poważna patologia, której towarzyszy znaczne uszkodzenie wątroby. Zakażenie jest przenoszone przez krwiobieg, z matki na dziecko, za pomocą zainfekowanych instrumentów medycznych, zużytych strzykawek itp. Okres inkubacji wynosi od trzech do siedmiu tygodni. Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B chroni osobę przed wirusowym zapaleniem wątroby typu D..

Zapalenie wątroby typu E.

Choroba w swoich przejawach i przebiegu przypomina wirusowe zapalenie wątroby typu A. Podobnie, rozprzestrzenianie się obu infekcji - poprzez skażoną wodę i żywność. Możliwe jest również przenoszenie wirusa z matki na dziecko i przez krew. Jednocześnie zapalenie wątroby typu E jest cięższe niż zwykła żółtaczka - liczba powikłań i wskaźnik umieralności są znacznie wyższe. Opracowano skuteczne szczepionki przeciwko tej chorobie..

W 10–25% przypadków nie można ustalić źródła i rodzaju choroby, nawet przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod diagnostycznych. W takich przypadkach mówią o idiopatycznym lub kryptogennym zapaleniu wątroby..

Zapalenie wątroby i służba wojskowa

O tym, czy młody człowiek może służyć w wojsku ze względu na swoje zdrowie, decyduje wojskowa komisja lekarska działająca na podstawie specjalnego dekretu rządowego. Częścią tego dokumentu jest tak zwany harmonogram chorób - lista chorób niezgodnych z byciem w siłach zbrojnych. Zgodnie z wynikami ankiety każdy poborowy lub oficer kontraktowy ma przypisaną kategorię sprawności, która odzwierciedla jego zdolność do znoszenia trudów i trudności służby wojskowej. Jest ich pięć:

 • "I". Oznacza to, że młody człowiek jest całkowicie zdrowy i nadaje się do służby. Ta kategoria może być również przypisana do drobnych chorób;
 • "B". Kategoria „B” wskazuje, że poborowy nadaje się do służby wojskowej z pewnymi ograniczeniami. W większości przypadków są one związane z niezdolnością młodego człowieka do zniesienia dużego wysiłku fizycznego;
 • "W". Jest to kategoria „nie poborowa”. Po otrzymaniu go młody człowiek zostaje zwolniony z wezwania w czasie pokoju;
 • "SOL". Ta kategoria pokazuje, że wojsko jest tymczasowo niezdolne do poboru. Dzieje się tak w przypadku zaostrzenia choroby lub obrażeń. W takich przypadkach młody człowiek otrzymuje odroczenie w celu leczenia i przywrócenia zdrowia, po czym zostanie ponownie zbadany;
 • "RE". Ta kategoria jest absolutnie „nie poborowa”. Oznacza to, że młody człowiek nie zostanie zabrany do wojska nawet w przypadku poważnej wojny i ogólnej mobilizacji..

Zapalenie wątroby jest objęte art. 59 Republiki Białorusi. Kategoria przydatności poborowego zależy przede wszystkim od rodzaju dolegliwości, jej postaci, a także od stopnia uszkodzenia wątroby. Na pewno nie zostaną zabrani do wojska z jakąkolwiek chorobą w ostrej postaci - w przypadku takiej diagnozy poborowy otrzymuje opóźnienie o sześć miesięcy.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest uważane za w pełni zgodne z pilną pomocą - choroba ta jest łatwa do wyleczenia i po pełnym wyzdrowieniu młody człowiek może udać się na tę usługę. Jeśli młody mężczyzna zachoruje na żółtaczkę podczas poboru, to oczywiście nie zostanie wysłany do wojska. W takich przypadkach udzielane jest opóźnienie, po którym osoba odpowiedzialna ponownie przechodzi badanie lekarskie. Lekarze są zainteresowani tym, czy poborowi udało się poprawić jego zdrowie, czy też potrzebuje dodatkowego czasu. W razie potrzeby otrzymuje kolejne odroczenie. Można dodać, że przy odpowiednim leczeniu wystarczy sześć miesięcy, aby całkowicie wyleczyć żółtaczkę.

Czy biorą udział w wojsku z wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C.

Często zadawane jest pytanie, czy zostaną zaciągnięci do wojska z WZW typu C? Czy mogę dostać się do służby z diagnozą zapalenia wątroby typu B? Na takie pytania można odpowiedzieć jednoznacznie i kategorycznie: wirusowe zapalenie wątroby typu C i wojsko są pojęciami niezgodnymi. Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest również uważane za „nienaruszalne”. Choroby te nie tylko stanowią poważne zagrożenie dla życia ludzkiego, ale są również bardzo zaraźliwe. W harmonogramie chorób nie ma podziału na wirusowe zapalenie wątroby typu C, B lub D - po prostu stwierdza, że ​​każde przewlekłe zapalenie wątroby jest podstawą do zwolnienia ze służby. Odwołanie nie podlega odwołaniu, a ci młodzi ludzie, których przyczyna choroby nie jest wyjaśniona, ale mają przewlekły przebieg.

W przypadku tej choroby osoba musi przestrzegać diety, powinna unikać ciężkiego wysiłku fizycznego i regularnie odwiedzać specjalistę - wszystko to idzie źle w codziennym życiu armii.

Poborowy z przewlekłą postacią choroby może otrzymać jedną z dwóch kategorii ważności: „B” lub „D”. Decyzja komisji lekarskiej będzie zależeć od przebiegu choroby i stopnia uszkodzenia wątroby. Z reguły draftee z podobną diagnozą otrzymują najpierw opóźnienie na dodatkowe badanie i leczenie. Co więcej, po pierwszym opóźnieniu mogą nastąpić następujące zdarzenia - aby dostać w ręce „wojownika”, należy przejść kompleksowe badanie, w tym nakłucie wątroby.

Pełna diagnostyka laboratoryjna obejmuje następujące procedury:

 • ogólne testy kliniczne;
 • analiza immunoglobulin M i G;
 • badanie krwi na obecność materiałów genetycznych wirusów (DNA i RNA);
 • ocena krzepnięcia krwi;
 • sprawdzanie ogólnego stanu układu odpornościowego;
 • USG wątroby;
 • CT lub MRI brzucha;
 • elastografia wątroby lub biopsja.

Ta ostatnia analiza jest szczególnie ważna. Tylko histologia może dokładnie pokazać stopień uszkodzenia komórek wątroby. Problem polega na tym, że w przypadku niektórych chorób biopsja jest niemożliwa - w takich przypadkach diagnozę należy potwierdzić na podstawie danych klinicznych i laboratoryjnych. Muszą wykazywać trwałe uszkodzenie wątroby przez sześć miesięcy..

Możesz także dodać, że wielu młodych ludzi w ogóle nie wie o swojej chorobie - często zdarza się, że odkrywają ją podczas rekrutacji.

Trwałość wirusa zapalenia wątroby typu B i C.

Aby uzyskać ostateczną kategorię przydatności do przewlekłego zapalenia wątroby, poborowy musi przejść kompleksowe badanie i przekazać komisji medycznej do biura rekrutacji wojskowej listę dokumentów potwierdzających jego diagnozę.

Kategoria „D” i całkowite zwolnienie ze służby wojskowej są przyznawane poborowi w przypadku postępującego przewlekłego zapalenia wątroby o wysokiej aktywności. Diagnoza powinna zostać potwierdzona przez biopsję wątroby lub utrzymujący się znaczący wzrost aktywności transaminazy (10 razy). Konkretna postać choroby (B lub C) nie ma znaczenia dla uzyskania zwolnienia ze służby, nawet poborowi z idiopatycznym zapaleniem wątroby mogą liczyć na zwolnienie.

„Niewysprawną” kategorię „B” można uzyskać z umiarkowanie postępującym zapaleniem wątroby z drugim stopniem zwłóknienia. Diagnozę potwierdza również biopsja lub trwały wzrost aktywności transaminaz (3-10 razy). Kategoria „B” jest przypisana do kreślarzy, niezależnie od obecności uszkodzenia wątroby.

Czy przyjmują służbę po żółtaczce?

Młodzi ludzie w wieku wojskowym często są zainteresowani tym, czy zaciągną się do wojska, jeśli mają żółtaczkę? Ta dolegliwość nie ma postaci przewlekłej, jest dość łatwa w leczeniu i nie prowadzi do poważnych konsekwencji. Dlatego przeniesiona żółtaczka nie zwalnia młodego człowieka ze służby wojskowej. Chyba że do czasu wezwania oficer wojskowy całkowicie przywrócił zdrowie.

Zapalenie wątroby podczas służby

Zdarza się, że zapalenie wątroby pozostaje niezauważone przez komisję lekarską w wojskowym urzędzie rekrutacyjnym i do sił zbrojnych wchodzi draftee z podobną diagnozą. W przypadku wykrycia choroby żołnierz powinien zostać niezwłocznie hospitalizowany. W przyszłości idzie na badanie i leczenie. Zapalenie wątroby dowolnej postaci, z wyjątkiem A, jest dobrym powodem do uruchomienia. Jeśli mówimy o kontrahentu, to po przeniesieniu go do rezerwy jest on zobowiązany do otrzymania rekompensaty materialnej.

Żółtaczka jest traktowana w wojsku. Jeśli ta choroba zostanie wykryta, serwisant zostaje natychmiast wysłany do szpitala, gdzie przechodzi terapię, po czym wraca na swój oddział, aby służyć. Ta forma choroby jest niezwykle zaraźliwa, więc czasami kosztem zarażonych żółtaczką jest kilkadziesiąt. Kilka lat temu podobny incydent miał miejsce w jednej z jednostek wojskowych na Dalekim Wschodzie - około 300 poborowych natychmiast zabrano na łóżko szpitalne z wirusowym zapaleniem wątroby typu A.