Badania krwi dotyczące zapalenia wątroby

11 minut Wysłany przez Lyubov Dobretsova 1094

Zapalenie wątroby jest poważną patologią zapalną hepatocytów (komórek wątroby) i tkanki wątroby, która ma zakaźne, autoimmunologiczne lub toksyczne pochodzenie. Niebezpieczeństwo choroby polega na wysokiej zaraźliwości i złożonej eliminacji (całkowita eliminacja).

W celu dokładnej diagnozy stosuje się wyniki badania krwi na zapalenie wątroby, badania moczu i kału, badanie sprzętu (ultradźwięki, MRI, CT). Najczęstsze to zapalenie wątroby o etiologii wirusowej A, B, C i typach E, D rozwijające się na ich tle.

Rodzaj wirusowego zapalenia wątrobyMetoda infekcji
HAV (choroba Botkina) i HEVkałowo-jamy ustnej
surowica HBVkrew przenoszona (przez krew), pionowa (od matki do płodu)
HCV i H D V po transfuzjiprzenoszony przez krew, narządy płciowe

Wirusowe zapalenie wątroby występuje w postaci ostrej lub przewlekłej. Ostry przebieg z objawami żywych objawów jest typowy dla typu A, B. Zapalenie wątroby typu C w większości przypadków występuje utajone, ciężkie objawy nie pojawiają się natychmiast. Typ B może mieć zarówno ostre, jak i przewlekłe postacie. Szczepienia zapobiegawcze stosuje się wyłącznie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, nie przeprowadza się szczepień typu A i C..

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C jest jedną z najpoważniejszych patologii wątroby, która zagraża rozwojowi nowotworów nowotworowych w wątrobie i zwyrodnieniu w nieuleczalną marskość wątroby. Przy nieterminowej opiece medycznej istnieje duże prawdopodobieństwo śmierci.

Diagnoza zapalenia wątroby

Rozszerzona diagnostyka laboratoryjna wirusowego uszkodzenia wątroby obejmuje następujące badania krwi:

 • OKA (ogólna analiza kliniczna);
 • biochemia;
 • koagulogram (analiza koagulacji);
 • ELISA (test immunoenzymatyczny);
 • PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy).

Ponadto badany jest mocz i kał. Przy potwierdzonej patologii wątroby typu B i C przeprowadzana jest analiza reakcji Wassermana (syfilis) i ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV).

Wskazania na spotkanie

Mikroskopia laboratoryjna w kierunku zapalenia wątroby jest przeprowadzana:

 • z proponowaną diagnozą, zgodnie z objawowymi dolegliwościami pacjenta (nudności i wymioty, ból w prawym podżebrzu, ciemne zabarwienie moczu i przebarwienie kału, zażółcenie skóry i inne);
 • w przypadku poważnych odchyleń od wartości referencyjnych enzymów wątrobowych we wcześniej przeprowadzonej biochemii krwi;
 • z przewlekłymi patologiami wątroby (rak i marskość wątroby);
 • kobiety w okresie okołoporodowym i dzieci urodzone przez zakażone matki.

Analiza jest konieczna, jeśli zapalenie wątroby zostanie wykryte w bezpośrednim otoczeniu pacjenta. Planowane badanie na obecność infekcji przeprowadzane jest przez pracowników placówek medycznych, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami z zapaleniem wątroby lub z próbkami biofluidów (krew, mocz).

Kierunek analizy wyznacza terapeuta, specjalista chorób zakaźnych lub lekarz zajmujący się chorobami układu wątrobowo-żółciowego - hepatolog. Aby zaoszczędzić czas, możesz samodzielnie sprawdzić stan wątroby na podstawie refundacji w klinicznych centrach diagnostycznych w Moskwie i innych dużych miastach.

Ile dni analizy zależy od wyposażenia laboratorium i obciążenia funkcjonalnego personelu medycznego. Wyniki ogólnych badań klinicznych i biochemicznych są zwykle gotowe następnego dnia. Specjalne analizy (ELISA, PCR) wykonuje się w ciągu 3-7 dni (w niektórych przypadkach - do dwóch tygodni).

Badanie kliniczne i koagulogram

OCA w przypadku wirusowego zakażenia wątroby nie ma wartości diagnostycznej w stosunku do wirusa, ale daje wyobrażenie o zmianach w organizmie spowodowanych inwazją wirusa (przenikanie do organizmu). Ogólne badanie krwi wykaże charakterystyczne odchylenia od standardowych wartości:

 • leukopenia, w przeciwnym razie zmniejszenie liczby białych krwinek (białych krwinek);
 • niedokrwistość (obniżona hemoglobina);
 • małopłytkowość lub zmniejszona liczba płytek krwi odzwierciedlająca jakość krzepnięcia krwi;
 • wzrost szybkości sedymentacji erytrocytów (czerwone krwinki), w przeciwnym razie ESR.
 • limfocytoza (zwiększona liczba limfocytów - komórek krwi odpowiedzialnych za odporność organizmu na infekcje).

Do badania pobierana jest krew włośniczkowa (z palca). Specjalne przygotowanie do zabiegu nie jest przewidziane. Całkowitą morfologię zapalenia wątroby ocenia się w połączeniu z koagulogramem.

Koagulogram

Niezdolność hepatocytów do pełnienia swoich funkcji z powodu porażki wirusa powoduje słabe krzepnięcie krwi. Główne parametry koagulogramu dla zapalenia wątroby:

 • zwiększony czas częściowej tromboplastyny ​​aktywowanej (APTT);
 • wzrost wskaźnika protrombiny (PTI);
 • zmniejszona protrombina w wątrobie.

Krew do krzepnięcia jest podawana z żyły.

Badania biochemiczne

Wyniki biochemii krwi z patologicznymi zaburzeniami czynności wątroby zawsze będą niezadowalające. Podczas infekcji wartości głównych badanych parametrów zmieniają się w kierunku wzrostu lub spadku, co pozwala lekarzowi podejrzewać zapalenie wątroby i skierować pacjenta na dalsze badanie. Biochemiczne badanie krwi na zapalenie wątroby typu C i B odzwierciedla pewne nieprawidłowości.

Bilirubina

Główny pigment żółciowy, bilirubina, jest odpowiedzialny za metabolizm hemoglobiny w organizmie. Wraz z białkami osocza (albumina) wchodzi do wątroby, gdzie przekształca się w bezpośredni i związany pigment. Wirus rozkłada błony komórkowe wątroby, dlatego przy szybkości bilirubiny od 5 do 20 μmol / L zapalenie wątroby kilkakrotnie zwiększa swoją wartość.

Wskaźniki bilirubiny w zależności od stadium choroby

Słaba aktywność wirusa (początek żółtaczki)Łagodna chorobaStopień umiarkowanyPoważny stopień
21-30 mikromoli / ldo 85 μmol / l86–169 µmol / Lponad 170 mikromoli / l

ALT, AST, ShchF

Aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST) i fosfataza alkaliczna (ALP) to enzymy wątrobowe, które aktywnie przedostają się do krwioobiegu w przypadku uszkodzenia hepatocytów i tkanki wątroby. Wartości referencyjne to: ALT i AST dla mężczyzn - do 45 jednostek / l, dla kobiet - do 31 jednostek / l, ShchT - do 150 jednostek / l.

W ostrym zapaleniu wątroby wskaźniki zwiększają się dziesięciokrotnie. Przewlekłe zapalenie wątroby typu C może nie objawiać się wyraźnymi objawami klinicznymi; u 1/5 pacjentów enzymy wątrobowe nieznacznie przekraczają normę.

Frakcje białkowe

Białko we krwi jest reprezentowane przez albuminę (produkt wewnątrzkomórkowej aktywności hepatocytów) i gammaglobuliny. Albumina odpowiada za stabilność koloidalnego ciśnienia osmotycznego, dostarczanie i dystrybucję hormonów, związków organicznych, kwasów, witamin i minerałów.

Gammaglobuliny to przeciwciała (immunoglobuliny IgA, IgM, IgG, IgE), które chronią organizm przed wirusami i infekcjami innego rodzaju. Średnia norma albuminy we krwi wynosi od 40 g. / l do 50 gr. / l W przypadku zapalenia wątroby produkcja jest zmniejszona.

W tym przypadku analiza pokazuje wartości normalne dla całkowitego białka. Wynika to ze znacznego wzrostu liczby immunoglobulin próbujących wyeliminować wirusa. Analiza biochemiczna nie daje wyobrażenia o rodzaju wirusa i jego aktywności, ale zgodnie z całością odchyleń wskaźników można zdiagnozować HAV, HBV, HCV. Krew żylna służy do biochemii..

Specjalne badania wirusów

Po inwazji wirus wątrobowy z krwią dostaje się do wątroby, gdzie infekuje hepatocyty, zmienia ich strukturę DNA i blokuje funkcje. Zewnętrzna powłoka wirusa ma bazę białkową, która chroni jego RNA. Komórki otoczki są antygenami - obcymi czynnikami, które stanowią zagrożenie dla organizmu..

W odpowiedzi na ich penetrację układ odpornościowy rozpoczyna aktywne wytwarzanie komórek Ig (immunoglobulin) - przeciwciał, które eliminują inwazję zewnętrzną. Każda immunoglobulina jest zaprojektowana do wykrywania i eliminacji określonego antygenu. Specjalne testy badają antygeny, przeciwciała i wirusowe RNA.

Laboratoryjna mikroskopia krwi pod kątem wirusa zapalenia wątroby opiera się na enzymatycznym teście immunosorbcyjnym (ELISA) i łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Te metody diagnostyczne są stosowane do wykrywania większości istniejących infekcji, które dostają się do krążenia ogólnoustrojowego. W trakcie badań określa się fakt obecności wirusa i jego typ. Pobieranie próbek krwi do specjalnych testów odbywa się z żyły.

Warunki pobierania badań krwi z żyły

Pytanie, które początkowo jest interesujące dla pacjentów, brzmi, czy oddać krew z żyły na pusty żołądek, czy nie, odpowiedź zawsze jest twierdząca. Każde jedzenie może zmienić skład i teksturę krwi, sprawić, że będzie mętna. W takim przypadku wynik analizy zostanie zniekształcony..

Aby uzyskać obiektywne dane, pacjent potrzebuje prostego wstępnego przygotowania:

 • przestań brać jakiekolwiek leki w ciągu tygodnia;
 • w ciągu 2-3 dni usuń tłuste potrawy, fast foody z diety, wyklucz napoje alkoholowe;
 • przestrzegać procedury na czczo przed zabiegiem, co najmniej 8 godzin;
 • rzucić nikotynę na godzinę.

Test immunoenzymatyczny połączony z enzymem opiera się na ocenie kompleksu immunologicznego antygen-przeciwciało. Na początkowym etapie analizy oczyszczony antygen umieszcza się na powierzchni badawczej i dodaje do niej surowicę. Immunoglobuliny wiążą się z antygenem i określają jego przynależność. Jeśli czynnik nie jest rozpoznawany przez przeciwciała jako „natywny”, chwytają go w pierścień, próbując zniszczyć.

W ten sposób powstaje kompleks immunologiczny. Immunoglobuliny odgrywają rolę markerów, według których ocenia się rodzaj wirusa. Następnie przeprowadza się reakcję enzymatyczną - wykonuje się „przesadzanie” określonego enzymu do kompleksu i zmianę koloru ocenia się za pomocą kolorymetru (analizator ELISA). Stopień zabarwienia odpowiada stężeniu przeciwciał.

Wykrywanie HAV

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest wykrywane przez markery IgM anty-HAV i anty-HAV. Odszyfrowanie analizy określa obecność lub brak wirusa i odporność na infekcję. Ocena to „-” (negatywna) i „+” (pozytywna).

IgM anty-HAV ”-„ IgG anty-HAV ”-„IgM przeciw HAV „+” IgG przeciw HAV „+”anty-HAV IgM ”-„ anty-HAV IgG ”+”
brakobecnośćodporność

W przypadku choroby osoba rozwija stabilną odporność, która zapewnia ochronę przed ponownym zakażeniem.

IFA na HBV

Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest określane przez główny marker HbsAg, który reaguje na antygen powierzchniowy HBV oraz dodatkowe antygeny i przeciwciała, które określają ostry lub utajony przebieg choroby lub postać integracyjną (przejście do stadium przewlekłego) lub bezobjawową infekcję. Markery wirusa zapalenia wątroby typu B:

 • HBcAg (antygen jądrowy);
 • HBcAb IgM (przeciwciała przeciwko antygenowi jądrowemu);
 • HBeAb (przeciwciała przeciwko antygenowi „e”) - wskazuje na poprzednią chorobę;
 • HBV-DNA (wirus DNA).

Analiza deszyfrowania obejmuje dwie opcje:

 • HbsAG „-” (ujemny) - bez infekcji;
 • HbsAG „+” (dodatni) - obecność markera wirusa w ciele.

Tabela wyników daje pełny obraz dynamiki choroby

HBsAgHBcAgHBeAbHBcAb IgMHBV-DNA
Ostra postać++-++
Chroniczny+ w formie aktywnej - w integracjiobie opcje są możliwe (+ i-)+ w formie aktywnej - w integracjiobie opcje są możliwe (+ i-)+
Historia infekcji-+---
Nośnik++---
Efekty resztkowe po szczepieniu-----

Szczepienie przeciw HBV jest opcjonalne. Każdy decyduje się na szczepienie we własnym zakresie.

Definicja HCV

Zapalenie wątroby typu C po transfuzji jest najcięższym typem zakażenia wątroby. Ma jedenaście genotypów wirusa. Okres inkubacji może wynosić od 2-3 tygodni do 6 miesięcy. Z ukrytym przebiegiem łatwo przechodzi w postać przewlekłą, która jest niezwykle trudna do leczenia. Główne markery zapalenia wątroby typu C określone podczas testu ELISA i ich znaczenie:

IgG anty-HCVIgM z rdzeniem anty-HCVHCV-RNA
przewlekła forma długiego czasu trwaniaaktywne rozprzestrzenianie się wirusawykrywanie wirusów

Częstość występowania genotypu Hepadnavirus: 1a - Australia, Ameryka. 1b i 2a - Europa, Azja. 2b - Europa Północna, USA. 2c - Europa Południowa i Zachodnia. 3a - Australia, Azja, Europa. 4a, 4c, 5a - Afryka. 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a - Azja, 10a, 11a - Indonezja.

Metoda reakcji łańcuchowej polimerazy PCR pomaga zidentyfikować złożonego wirusa i określić jego strukturę genową. Zapalenie wątroby i inne wirusy są wykrywane przez wielokrotne kopiowanie fragmentu DNA (amplifikacja) w reaktorze (wzmacniacz). Krew umieszcza się w reaktorze, gdzie jest przetwarzana termicznie przed rozszczepieniem RNA i DNA.

Następnie do biopłynu dodaje się cząsteczki specjalnych substancji, które wydzielają niezbędne sekcje RNA i wiążą się z nimi. Z każdym nowym dodaniem substancji do cząsteczki RNA, kopia struktury genetycznej wirusa jest uzupełniana. Wynik dodatni wskazuje na obecność infekcji, liczba kopii wskazuje na ilościowy skład hepatadawirusa.

Wartość analizy PCR w przypadku zapalenia wątroby polega na możliwości genotypowania - identyfikacji genotypu. Pozwala to wybrać najskuteczniejszy lek, ponieważ różne genotypy mają różną oporność (podatność) na leki.

Dolna granica normyŚredni wynikWysokie stężenie
600 000 IU / ml600 000–700 000 IU / mlod 800 000 IU / ml

Dodatkowa analiza moczu

Analiza moczu pod kątem zapalenia wątroby jest mniej pouczająca niż badanie mikroskopowe krwi, ale nie jest trudno założyć obecność procesów patologicznych w wątrobie na podstawie poszczególnych wskaźników. W przypadku niezadowalających wyników, uzyskanych nawet w przypadku konkretnej identyfikacji problemów z wątrobą, lekarz skieruje pacjenta na zaawansowaną diagnozę laboratoryjną.

W ramach kompleksowego badania na zapalenie wątroby analiza moczu pełni funkcję pomocniczą. W moczu pojawiają się elementy, które normalnie powinny być nieobecne:

 • białko (białkomocz);
 • erytrocyty, woskowe, nabłonkowe cylindry białkowe w osadach moczu (cylindruria)
 • bilirubina (bilirubinuria);
 • krew (krwiomocz).

W przypadku chorób wątroby wskaźniki urobilinogenu są znacznie zawyżone (urobilinogenuria).

Ekspresowa analiza

Jakościowa diagnoza patologii wątroby jest możliwa tylko w laboratorium. W celu samookreślenia infekcji opracowano specjalną ekspresową analizę pasków testowych (lub kaset). Korzystając z niego, możesz potwierdzić lub zaprzeczyć obecności wirusa, ale nie możesz określić jego rodzaju i ilościowego stężenia antygenu.

Biomateriał (krew lub ślina) umieszcza się na pasku (paski testowe) nasączonym odczynnikami. Wynik jest oceniany w dwóch strefach (kontrola i test):

 • linie w obu strefach - infekcja:
 • linia w strefie kontrolnej - bez infekcji;
 • całkowity brak linii - test wadliwy.

Podsumowanie

Zapalenie wątroby jest poważną chorobą wątroby charakteryzującą się wysoką zakaźnością wirusów. Najczęstszymi typami infekcji wirusowych są A, B, C. Diagnozę zakaźnej zmiany wątroby przeprowadza się za pomocą laboratoryjnego mikroskopu krwi, który obejmuje następujące testy:

 • ogólna kliniczna (ACA);
 • Biochemiczne;
 • koagulogram (analiza koagulacji);
 • test immunoenzymatyczny (ELISA);
 • reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR).

Możesz oddać krew na badania prowadzone przez lekarza lub samodzielnie w płatnych klinicznych ośrodkach diagnostycznych. Szybki test sprzedawany w aptekach nie jest niezawodnym sposobem na wykrycie infekcji i wymaga dodatkowej weryfikacji. Tylko lekarz (terapeuta, hepatolog, specjalista chorób zakaźnych) odszyfrowuje wyniki. Aby uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych, autodiagnoza nie powinna.

Jakie testy na zapalenie wątroby należy wykonać?

Analiza zapalenia wątroby pozwoli na identyfikację szczepów tej infekcji lub innych patologii medycznych na początkowym etapie. Pośrednio lub bezpośrednio związane z objawami zapalenia wątroby mogą wskazywać na obecność poważniejszych chorób, takich jak onkologia lub marskość wątroby..

Jak przygotować się do analizy i jak wziąć?

Jakie masz testy na zapalenie wątroby??

Wirusowe zapalenie wątroby typu A lub choroba Botkina

Ile dni jest przeprowadzana analiza?

Test na zapalenie wątroby „negatywny”

Pozytywny wynik testu zapalenia wątroby

Co to jest ekspresowe testowanie

Komentarze i recenzje

Jak przygotować się do analizy i jak wziąć?

Prawidłowe przygotowanie do testu pomoże zmniejszyć prawdopodobieństwo wyniku fałszywie dodatniego lub fałszywie ujemnego..

Z reguły pacjent przygotowuje się do badania zapalenia wątroby w następujący sposób:

 1. Ostatni posiłek należy przygotować nie później niż 22:00 przed badaniem.
 2. Dwa dni przed testem należy wykluczyć z diety tłuste potrawy, alkohol, przyprawy, ciasta i wszelkie smażone potrawy.
 3. Na godzinę przed rozpoczęciem analizy musisz rzucić palenie tytoniu lub papierosa elektronicznego.
 4. Rankiem w dniu dostawy nie wolno pić żadnych napojów oprócz zwykłej wody.
 5. Kilka dni przed porodem nie można poddawać się badaniom ultrasonograficznym, fizjoterapii, przyjmowaniu antybiotyków.
 6. Dzień przed testem wyklucz stres fizyczny i emocjonalny.

Badanie zapalenia wątroby wykonuje się poprzez pobranie krwi z żyły pacjenta..

Jakie masz testy na zapalenie wątroby??

Rodzaj analizy jest przepisywany przez lekarza prowadzącego na podstawie objawów i wskazań pacjenta. Lekarz określa również, gdzie pobierana jest próbka do diagnozy..

Testy na zapalenie wątroby, które można przepisać:

 1. Chemia krwi. Ten rodzaj diagnozy pokazuje poziomy fosfatazy alkalicznej i albuminy. Biochemia obejmuje również uzyskanie materiału na próbkę tymolu.
 2. Badanie krzepnięcia krwi. Sprawdza krew i osocze pod kątem protrombiny, fibrynogenu.
 3. Diagnoza krwi dla markerów ujawni obecność procesów zapalnych.
 4. Test reakcji łańcuchowej polimerazy (określany jako PCR) krwi i moczu. Wykrywa obecność patologii wirusowych, przeciwciał i infekcji w komórkach krwi. Przeprowadza się go głównie w celu diagnozy przewlekłego zapalenia wątroby..
 5. Test immunoenzymatyczny połączony z enzymem (określany jako ELISA). Zaprojektowany do jakościowych i ilościowych badań przesiewowych w kierunku wirusa zapalenia wątroby i chorób pokrewnych. Badanie ELISA pozwoli stwierdzić, że sama infekcja.

Wideo od autora „Moscow Doctor” pomoże poradzić sobie z testami na zapalenie wątroby.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A lub choroba Botkina

Ten typ zapalenia wątroby ma następujące objawy:

 • nudności;
 • temperatura;
 • ból stawu;
 • ogólna słabość.

Testy na zapalenie wątroby typu A:

 1. Anty-HAV-IgG (przeciwciała IgG przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu A). Diagnoza pomaga ustalić, czy twoje ciało jest odporne na wirusowe zapalenie wątroby typu A..
 2. Przeciw-HAV-IgM. Jest przewidziany do naruszenia odpływu żółci, a także w przypadku możliwego kontaktu z przewoźnikiem.
 3. PCR osocza krwi. Określa obecność wirusa RNA.

Zapalenie wątroby typu B

 • duży okres opóźnienia;
 • przenoszone przez przekłuwanie - wycinanie przedmiotów, krwi, płynów seksualnych, płynów biologicznych;
 • często przechodzi w postać przewlekłą;
 • występuje wzrost temperatury, osłabienie;
 • naruszenie wątroby;
 • słaby odpływ żółci.

Analiza w celu wykrycia wirusowego zapalenia wątroby typu B:

 1. HBsAg jest antygenem australijskim. Służy do wykrywania caspis - pochwy komórek wirusowych atakujących komórki wątroby.
 2. PCR Test ilościowy. Służy do wykrywania zainfekowanych komórek w osoczu i krwi.
 3. JEŚLI. Analiza jakościowa w celu dokładnego zidentyfikowania ściany komórkowej wirusa.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

 1. Przenoszony przez zainfekowaną krew. Starsza nazwa wirusa to „zapalenie wątroby ani A, ani B”.
 2. Powszechne, ma nietypowe objawy. Można go zintegrować z innymi chorobami.
 3. Ta choroba często towarzyszy HIV lub AIDS..
 • wzrost temperatury ciała;
 • chroniczne zmęczenie;
 • nagłe zaburzenia psychiczne;
 • naruszenie odpływu żółci;
 • krwawienie z wątroby.

Analiza w celu wykrycia zapalenia wątroby typu C:

 1. Łącznie przeciw HCV. Jest to tak zwana analiza o najwyższym znaczeniu dla wykrywania przeciwciał na antygeny wirusa zapalenia wątroby typu C..
 2. Ocena ilościowa PCR.
 3. Jakościowy test ELISA.

Zapalenie wątroby typu D-G

Oznaczone za pomocą ELISA i PCR na obecność we krwi przeciwciał przeciwko wyżej określonym chorobom zakaźnym i ich rekombinantom.

Cechy wirusowego zapalenia wątroby typu D (zapalenie wątroby typu delta):

 • może rozwinąć się tylko na etapie symbiozy z wirusowym zapaleniem wątroby typu B;
 • towarzyszy obrzęk i wypełnienie płynów brzusznych;
 • czynniki infekcyjne, takie same jak w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu B;
 • podwójnie pozytywny test jest podstawą do postawienia właściwej diagnozy.

Testy na zapalenie wątroby typu D:

 • test reakcji łańcuchowej polimerazy z wykrywaniem w czasie rzeczywistym wykrywania RNA wirusa w surowicy krwi;
 • Analiza przeciwciał klasy IgM (wirus zapalenia wątroby typu delta, przeciwciała IgM, IgM anty-HDV).

Cechy zapalenia wątroby typu E:

 • występuje głównie w krajach o gorącym klimacie;
 • przekazywane i rozwijane w owocach i wodzie;
 • objawy choroby są podobne do innych rodzajów zapalenia wątroby, jednak często towarzyszy mu ból w prawym podżebrzu;
 • niestrawność i niestrawność zaczynają się;
 • jest jednym z najbardziej śmiercionośnych szczepów.

Jedynym testem, który należy wykonać, aby wykryć zapalenie wątroby typu E, jest test anty-HEV-IgG (przeciwciała IgG przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu E).

Cechy zapalenia wątroby typu F:

 • jest najbardziej słabo poznany i kontrowersyjny;
 • infekcja występuje głównie przez krew i transfuzje;
 • objawy choroby są podobne do typowych dla zapalenia wątroby;
 • leczenie nie zostało opracowane, przeprowadzana jest ulga i leczenie objawowe.

Testy na zapalenie wątroby typu F:

 • reakcja łańcuchowa polimerazy w celu wykrycia RNA wirusa we krwi;
 • analiza porannego pobierania moczu;
 • analiza kału.

Cechy wirusowego zapalenia wątroby typu G:

 1. Jedna z najczęstszych chorób wśród narkomanów (stwierdzona w 85%).
 2. Występuje w symbiozie ze szczepami wirusa zapalenia wątroby typu B, C, D.
 3. Wielokrotne podawanie leku za pomocą niezanieczonej igły prowadzi do choroby. Można go uzyskać podczas tatuowania, piercingu lub stosunku płciowego..
 4. Objawy są takie same jak w przypadku zapalenia wątroby typu C. Połączenie ze szczepem wirusa zapalenia wątroby typu C prowadzi do ostrej marskości wątroby..
 5. Wskazaniami do analizy są pozytywne wyniki w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu B, C, D.

Testy na zapalenie wątroby typu G:

 • ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy w celu wykrycia RNA (HGV-RNA) wirusa we krwi;
 • do wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu C - anty-HCV ogółem;
 • test caspis wirusa - HBsAg (antygen australijski);
 • Jakość IFA.

Niewirusowe zapalenie wątroby

Ten typ zapalenia wątroby można przypisać:

 1. Autoimmunologiczne - choroby wywoływane przez własny układ odpornościowy. Może wystąpić w każdym wieku i najczęściej nie jest diagnozowany przez długi czas, dopóki nie przejdzie w marskość wątroby.
 2. Promieniowanie - przy uszkodzeniu przez pierwiastki promieniotwórcze długi pobyt w pobliżu obiektu o wysokim tle radioaktywnym. W dotkniętych obszarach tkanki powstają związki aktywne chemicznie, które naruszają metabolizm. Najczęściej prowadzi do marskości wątroby i współistniejących chorób.
 3. Toksyczne - najczęściej cierpią z powodu osób, które piją alkohol przewlekle. Może być również wywołany przez przyjmowanie leków, zatrucie grzybami i truciznami przemysłowymi..

Niewirusowe testy na zapalenie wątroby:

 • test fibrynogenu;
 • analizy dla AST i ALT;
 • analiza bilirubiny;
 • całkowite białko serwatki.

Ile dni jest przeprowadzana analiza?

Diagnoza materiału pobranego do badania na obecność zapalenia wątroby następuje w ciągu jednego do dwóch dni, z zastrzeżeniem dostarczenia do kliniki miejskiej. Czas produkcji na obszarach wiejskich wynosi co najmniej pięć dni. Obciążenie pracą laboratorium może mieć wpływ na przygotowanie protokołu badania..

Rozszyfrowanie wyników

Wyniki otrzymane przez pacjenta na formularzu można interpretować jako:

Test na zapalenie wątroby „negatywny”

Wynik negatywny nie zawsze może wskazywać na całkowite zdrowie pacjenta.

Wynik fałszywie ujemny może wywołać:

 • biomateriał został pobrany mniej niż 3-4 tygodnie po fakcie;
 • niski poziom HBsAg;
 • rzadkie podtypy wirusa;
 • utajona postać przebiegu wirusa;
 • brak odpowiedzi immunologicznej na infekcję.

Pozytywny wynik testu zapalenia wątroby

Wynik pozytywny można zdiagnozować za pomocą następujących wyników:

Rodzaj zapalenia wątrobyWskaźniki
Wirusowe Zapalenie Wątroby typu ANorm - współczynnik mniejszy niż 1 S / CO. Przekroczenie współczynnika normalnego wskazuje na obecność wirusa lub wcześniejszą infekcję.
Zapalenie wątroby typu BGłównym wskaźnikiem są przeciwciała przeciwko temu szczepowi zapalenia wątroby klasy LgM. Ich obecność jest podstawą do rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby typu B..
Wirusowe zapalenie wątroby typu CNormą jest brak przeciwciał anty-HCV. Rozpoznanie zapalenia wątroby typu C zostaje postawione w przypadku dwóch kolejnych pozytywnych wyników..

Czasami badanie biochemiczne próbki z podejrzeniem zapalenia wątroby może dać fałszywie pozytywną odpowiedź.

Przyczyny tego wyniku mogą być następujące:

 • odczynniki niskiej jakości;
 • naruszenia techniczne w procesie pracy;
 • wiązanie leków z niespecyficznymi przeciwciałami i antygenami.

Diagnoza zapalenia wątroby

Niezwykle konieczne jest zdiagnozowanie tego rodzaju choroby na pierwszych etapach infekcji. Obecność fazy utajonej w tym wirusie i zdolność do ukrywania się pod innymi chorobami sprawiają, że praktycznie nie można go wykryć konwencjonalnymi metodami..

Aby określić samą chorobę i fakt zapalenia wątroby, wykonuje się takie testy laboratoryjne:

Co to jest ekspresowe testowanie

Szybki test zapalenia wątroby to urządzenie z paskami testowymi lub kasetami nasączonymi określonymi odczynnikami. Nadaje się do domowej diagnozy zapalenia wątroby, aby sprawdzić infekcję..

Zestaw może zawierać:

 • pasek lub kaseta diagnostyczna w hermetycznie zamkniętym opakowaniu;
 • specjalna poduszka lub jednorazowa pipeta do zbierania biomateriału;
 • substancja chemiczna w postaci proszku, który należy rozcieńczyć wodą (czasami badanie zawiera gotowy roztwór w fiolce);
 • separator lub lancet do przekłucia palca.

Metody szybkich testów zostały zredukowane do dwóch najpopularniejszych:

 • pobranie próbki błony śluzowej z wnętrza policzka (ta metoda jest uważana za bardziej komfortową);
 • próbka krwi włośniczkowej pacjenta (metoda jest uważana za najbardziej informacyjną).

Koszt analizy

Koszt kompleksowego testu zapalenia wątroby różni się w zależności od regionu i szczepu wirusa..

Cena podana jest w tabeli:

RegionKosztFirma
Moskwaod 1800 rub.„InVitro”
Czelabińskod 1700 rub.„Zaawansowane technologie medyczne”
Krasnodarod 1500 rub.„Infekcyjna klinika SKIB”

Galeria zdjęć

Podano niektóre zdjęcia i tabele z wynikami testów na zapalenie wątroby typu B i C.

Wideo

Film z Moskiewskiej Kliniki Doktora zawiera szczegółowe wyjaśnienia dotyczące analizy zapalenia wątroby typu C..

Jak oddać krew na zapalenie wątroby typu B i C: na czczo lub nie?

Wątroba jest filtrem, który oczyszcza krew z toksyn i szkodliwych substancji. Bierze udział w syntezie węglowodanów, tłuszczów, białek, hormonów. Aby wykluczyć patologię lub zidentyfikować chorobę we wczesnych stadiach, konieczne jest regularne wykonywanie badań krwi na zapalenie wątroby typu B i C. Ale ten etap poprzedza pewien preparat. W przeciwnym razie wskaźniki mogą być ujemne..

Czego się dowiem? Treść artykułu.

Przygotowanie do badania krwi na zapalenie wątroby typu B i C.

Od niektórych zawodów wymaga się oddawania krwi na zapalenie wątroby. Są to lekarze, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy działów gastronomicznych. Kobiety w ciąży, rejestrując się, muszą również przejść testy i przejść to badanie. Ale są sytuacje wymagające tego badania:

 • operacja, nadchodząca transfuzja krwi;
 • w przypadkach, gdy biochemiczne wskaźniki wątroby są przeszacowane;
 • po kontakcie z pacjentem z zapaleniem wątroby;
 • z wybuchem w szkołach, przedszkolach lub na niektórych obszarach.

U kobiet podczas menstruacji wskazania mogą nie odpowiadać normie. W tej chwili lepiej nie przeprowadzać testów. Ale to nie wszystkie ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę przed badaniem..

Wydając skierowanie na badania, lekarz zawsze informuje pacjenta o wszystkich ważnych punktach przed przystąpieniem do badań. Ale niektórzy to ignorują, co później wpływa na wyniki ankiety. Fałszywe wskazania zmuszają cię do poddania się badaniu, powtórzenia testów, w przeciwnym razie przepisane leczenie będzie nieprawidłowe.

Przed przejściem analizy konieczne jest obserwowanie reżimu kilka dni wcześniej.

 1. Pobieranie krwi odbywa się na czczo od 7 do 9 rano..
 2. Dwa tygodnie przed analizą przestań brać leki.
 3. Nie poddawaj się promieniowaniu rentgenowskiemu, ultradźwiękom, MRI.
 4. Odmawiaj aktywności fizycznej.
 5. Kontrolować stan emocjonalny i psychiczny.

Na wyniki badania mają wpływ produkty pobrane dzień wcześniej..

Jakie produkty należy wykluczyć lub ograniczyć?

Przygotowanie do analizy nie wymaga skomplikowanych procedur. Dla tych, którzy są zainteresowani wykonywaniem testów na pusty żołądek lub nie, warto zauważyć, że tylko na pusty żołądek. Ponadto warto przestrzegać pewnych ograniczeń diety i stylu życia..

 1. Odrzuć lub ogranicz spożycie tłustych, pikantnych, smażonych potraw. Niosą obciążenie wątroby, co negatywnie wpływa na wyniki..
 2. Nie jedz solonych i marynowanych potraw.
 3. Wyklucz alkohol, nawet w małych dawkach. Palenie jest przeciwwskazane.
 4. Słodkie napoje, ciastka, ciastka zwiększają poziom glukozy we krwi.

Ostatni posiłek powinien nastąpić nie wcześniej niż 12 godzin przed zebraniem testów. Lepiej zjeść lekki obiad. Nie zaleca się mycia zębów. Zastąp herbatę wieczorną szklanką wody bez gazu.

Co może wpłynąć na wyniki testu?

Po wysłuchaniu zaleceń lekarzy pacjenci wolą wykluczyć wszystko poprzedniego dnia. Ale głód może negatywnie wpłynąć na wyniki badania. Jeśli trwa to dłużej niż dwa dni, ilość bilirubiny we krwi gwałtownie wzrasta. Jest to ważny wskaźnik podczas badania na zapalenie wątroby typu B i C. Ilość bilirubiny we krwi daje oszacowanie stopnia uszkodzenia komórek wątroby (hepatocytów).

Odżywianie przed przystąpieniem do testów nie powinno być obfite, ale pełne. Surowe warzywa i owoce nie są zabronione. Ale żółty, czerwony i pomarańczowy lepiej jeść następnego dnia. W przeddzień egzaminu wskazane jest, aby położyć się spać w dobrym nastroju i obudzić się nie później niż godzinę wcześniej.

Aktywność fizyczna, zwiększony stan emocjonalny, stres powodują gwałtowny skok, a następnie spadek wydajności. Ta sytuacja utrzymuje się przez jeden dzień. Dlatego lepiej go wykluczyć. Różne rodzaje masażu nie są wskazane.

Krewni dbają o dobry nastrój przed przystąpieniem do testów. Pacjent boi się postawić diagnozę. Ważne jest, aby go uspokoić, zapewniając, że tak po prostu nie może być. Jeśli dana osoba jest w stanie paniki, poziom żelaza, cholesterolu, glukozy we krwi wzrasta. Plaża, kąpiel i sauna są przeciwwskazane. Procedury te należy anulować co najmniej dwa dni wcześniej..

Jak pobiera się krew?

Krew jest pobierana z żyły do ​​analizy. Jeśli podejrzewasz zapalenie wątroby typu B lub C, testy są przeprowadzane tylko rano lub w terminie przepisanym przez lekarza. Jest to konieczne do określenia ilości przeciwciał wirusa..

Przeciwciała są wykrywane znacznie później niż infekcja. Dlatego lekarz przepisuje dostawę materiału 1-6 miesięcy po domniemanej infekcji. Ważne jest, aby pacjent nie próbował ukryć niektórych faktów i osobistych podejrzeń. Pomoże to sporządzić dokładną historię i przeprowadzić badanie w celu wykrycia wirusa zapalenia wątroby typu B lub C w organizmie we właściwym czasie..

 1. Przed przystąpieniem do testu pacjent jest proszony o usiąść, dostroić się i uspokoić.
 2. Wskazane jest, aby nie zmieniać pozycji ciała. Lepiej jest zaoferować miejsce na krześle, na którym zostanie przeprowadzone ogrodzenie. Zmiana pozycji może zwiększyć zawartość enzymów, bilirubiny, białek i żelaza.
 3. Jeśli była chęć wstania, to po tym, jak ta osoba ponownie usiądzie i ogrodzenie zostanie przeprowadzone nie wcześniej niż 5 minut później.

Materiał do analizy należy pobrać z żyły znajdującej się w okolicy stawu łokciowego. Jeśli to nie zadziała, materiał można pobrać z żyły na nadgarstku. U niemowląt materiał żylny jest pobierany w części czołowej lub skroniowej, matki nie powinny się temu opierać.

Jeśli pacjent ma siniak lub bliznę w miejscu pobrania materiału, użyj innej żyły. Diabetycy powinni przekazywać materiał z żył znajdujących się na nogach. Jeśli lekarz nalega na ponowne badanie zapalenia wątroby, należy to zrobić w tym samym laboratorium, w tej samej pozycji i o tej samej godzinie. Nie zmieniaj wszystkich środków przygotowawczych. Niektórzy pacjenci, chcąc zweryfikować dane, biegną, aby wykonać testy w innych instytucjach. To jest nieuzasadnione. Tak więc lekarzowi trudniej będzie postawić prawidłową diagnozę i przepisać leczenie.

Po ilu dniach będą wyniki analizy markerów zapalenia wątroby typu B i C.?

W razie potrzeby laboratorium przeprowadza analizę w nagłych przypadkach. Ale da to fałszywe odczyty zawartości immunoglobuliny. Dlatego jest to rzadko praktykowane.

W poliklinikach i specjalistycznych ośrodkach wyniki są uzyskiwane szybko. Ale zwykle dzieje się to w ciągu dziesięciu dni. Czasami materiał musi zostać przetransportowany w inne miejsce. Zwiększa to ramy czasowe uzyskiwania wyników; ramy czasowe mogą rozciągać się do trzech miesięcy..

Test zapalenia wątroby (ELISA) nie zawsze dokładnie określa diagnozę. Lekarz przepisze ponowne badanie. Nie powinno to straszyć osoby, sytuacja jest całkiem normalna, dlatego ważne jest, aby wykonać testy. Pierwsze dane mogą być postrzegane jako fałszywe. Jeśli podejrzewa się zapalenie wątroby typu B, zaleca się dodatkowe badanie serologiczne.

Rozszyfrowanie wyników

Przed przystąpieniem do testów wielu nie rozumie znaczenia formuły testowej HBsAg. Sam wirus jest nicią DNA otoczoną błoną antygenu powierzchniowego hepatitów B lub jest oznaczony skrótem HBsAg. Jest to antygen, który może zniszczyć wirusa zapalenia wątroby. Po dostaniu się do organizmu układ odpornościowy aktywuje się i zaczyna wytwarzać przeciwciała anty-HBs, które mogą zniszczyć wirusa.

Jeśli lekarz zaleca wykonywanie testów, jego celem jest identyfikacja markerów zapalenia wątroby i statusu HBsAg. Wyniki ankiety mogą być:

Jeśli wynik jest negatywny, nie wyciąga się żadnych wniosków. Musisz ponownie wziąć analizę tylko z wynikiem pozytywnym, aby potwierdzić lub odrzucić pierwszą analizę. Pacjent jest wysyłany do ilościowego oznaczenia HbsAg, zgodnie z którym należy ustalić:

 • mniej niż 0,05 IU / ml - wynik ujemny;
 • więcej niż 0,05 IU / ml - wynik dodatni.

Na podstawie tych wskaźników lekarz określa stopień choroby i stopień jej poważności, czy przepisane leczenie ma pozytywne wyniki.

Nie panikuj, jeśli dane analizy są pozytywne. To nie jest zdanie, a jeśli zostanie wykryte zapalenie wątroby, możesz poradzić sobie z chorobą. Postacie przewlekłe lub ostre są niebezpieczne. Ważne jest, aby nie ignorować szczepień, a po leczeniu należy je zaszczepić. Tacy pacjenci, ich bliscy powinni być regularnie badani. Przez całe życie unikaj czynników, które powodują nawrót.

Badanie krwi na obecność markerów wirusowego zapalenia wątroby typu B i C: wskazania, przygotowanie i interpretacja wyników

Wirusowe zapalenie wątroby typu B i wirusowe zapalenie wątroby typu C: badanie krwi, jak wskazano, transkrypt wyników

Jak oddać krew na zapalenie wątroby typu C: cechy przygotowania i pobierania próbek krwi

Badanie krwi HBsAg i HCV: co to jest, wskazania, transkrypt

Ile analiz przeprowadzono dla markerów wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.?

Badanie krwi na zapalenie wątroby: zasady dostawy, transkrypt

Test zapalenia wątroby jest jednym z ważnych testów laboratoryjnych wykorzystywanych do diagnozowania choroby, a także do monitorowania postępu leczenia. Zapalenie wątroby jest chorobą zapalną wątroby, zwykle pochodzenia wirusowego. Może to mieć poważne konsekwencje - marskość wątroby, rak wątroby, niewydolność wątroby. Jednym z powodów rozwoju ciężkich powikłań jest przedłużający się bezobjawowy przebieg zapalenia wątroby - niektóre jego formy mogą nie pojawiać się przez dziesięciolecia, podczas gdy proces zapalny w wątrobie rozwija się i stopniowo go niszczy..

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na zapalenie wątroby, pacjentowi zaleca się powtórzenie analizy, aby wykluczyć wynik fałszywie dodatni.

Wskazania do badania zapalenia wątroby

Główne objawy wskazujące na możliwe zapalenie wątroby:

 • przebarwienia wypróżnień i moczu (jasny kał i ciemny mocz);
 • nudności i wymioty;
 • zmniejszony apetyt;
 • ból mięśni i stawów;
 • ból i / lub ciężkość w prawym podżebrzu;
 • podwyższona temperatura ciała o nieznanej etiologii;
 • słabość i zmęczenie;
 • zażółcenie skóry, twardówka.

W przypadku braku objawów klinicznych przyczyną wyznaczenia analizy zapalenia wątroby może być zwiększenie stężenia alaniny i aminotransferazy asparaginianowej, zmniejszenie wydzielania żółci i kontakt z pacjentami z zapaleniem wątroby. Badanie to jest obowiązkowe dla pracowników instytucji medycznych podczas regularnych badań profilaktycznych, pacjentów przed interwencjami chirurgicznymi, kobiet w ciąży, dawców krwi.

Przygotowanie do nauki

Aby uzyskać wiarygodne wyniki badania, musisz odpowiednio się przygotować. Na jeden dzień musisz porzucić spożywanie tłustych potraw i alkoholu, palić papierosy, unikać nadmiernego stresu fizycznego i psychicznego.

Krew należy pobrać na pusty żołądek, a po ostatnim posiłku powinno upłynąć co najmniej osiem godzin.

Z czasem wynik testów jakości jest zwykle gotowy w dniu pobrania krwi lub następnego dnia. Ile dni wykonuje się morfologię zapalenia wątroby zależy od laboratorium i zastosowanych metod. Zazwyczaj wynik badania można uzyskać następnego dnia. Zaleca się wyjaśnienie czasu produkcji analizy w określonym laboratorium..

Testy na zapalenie wątroby

W diagnostyce laboratoryjnej zapalenia wątroby stosuje się metody jakościowe i ilościowe. Testy jakościowe na zapalenie wątroby (w tym szybkie testy) pokazują obecność lub brak choroby u pacjenta, testy ilościowe mogą przewidzieć przebieg choroby, ocenić skuteczność terapii.

Skuteczność terapii zależy od rodzaju zapalenia wątroby, stadium choroby, a także od ogólnego stanu pacjenta. Całkowite wyleczenie jest zwykle możliwe dzięki terminowej diagnozie i odpowiedniemu leczeniu.

Diagnozę zapalenia wątroby typu A przeprowadza się przez wykrycie określonych skrawków RNA wirusa we krwi metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), oznaczenie immunoglobulin klasy M przeciw HAV (IgM), G (IgG). Badanie krwi na te markery może być również potrzebne do kontrolowania szczepienia (obecność przeciwciał wskazuje na wytworzenie odporności na chorobę). Podczas choroby obserwuje się znaczny wzrost stężenia aminotransferazy alaninowej we krwi, co można określić za pomocą biochemicznego badania krwi.

Aby wykryć zapalenie wątroby typu B, przeprowadza się jakościowe lub ilościowe oznaczenie antygenu wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg). Analiza służy również do monitorowania stanu pacjenta z już zdiagnozowaną chorobą. PCR, jakościowe i / lub ilościowe przeciwciała anty-HBc są również stosowane do diagnozowania zapalenia wątroby typu B..

Pozytywny wynik testu na WZW typu C określa obecność RNA wirusa we krwi pacjenta. Do oceny leczenia zwykle stosuje się ilościowe metody oznaczania RNA wirusa zapalenia wątroby typu C za pomocą PCR. Jeśli wynik testu jest pozytywny, przeprowadzana jest analiza mająca na celu identyfikację przeciwciał przeciwko różnym antygenom HCV.

Wynik diagnostyki laboratoryjnej przeprowadzonej na początkowym etapie zapalenia wątroby może być fałszywie ujemny.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na zapalenie wątroby zaleca się ponowną analizę, aby wykluczyć wynik fałszywie dodatni, a także skorzystać z dodatkowych badań [ogólne i biochemiczne badania krwi (tzw. Testy wątroby), ultradźwięki narządów jamy brzusznej itp.]. W celu zidentyfikowania przeciwwskazań do przepisanych leków określa się stężenie hormonów we krwi, analizę przeciwciał autoimmunologicznych, ultradźwięki tarczycy.

W przypadku braku objawów klinicznych powodem wyznaczenia testu laboratoryjnego na zapalenie wątroby może być zwiększenie stężenia alaniny i aminotransferazy asparaginianowej, zmniejszenie wydzielania żółci i kontakt z pacjentami z zapaleniem wątroby.

Rodzaje zapalenia wątroby

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A

Choroba wątroby powodująca wirus zapalenia wątroby typu A. Główną drogą zakażenia jest żywienie (kałowo-ustne), często przenoszone przez wodę. Pozajelitowe przenoszenie wirusa, tj. Przez krew i produkty krwiopochodne, jest niezwykle rzadkie. Spośród wszystkich przypadków ostrego zapalenia wątroby, zapalenie wątroby typu A stanowi około 40%, śmiertelność nie przekracza 0,4%. Dzieci tolerują tę chorobę znacznie łatwiej niż dorośli. Choroba przebiega tylko ostro, bez przekształcania się w postać przewlekłą i zwykle nie prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia wątroby. Objawy zapalenia wątroby typu A zwykle ustępują w ciągu 14 dni, czynność wątroby zostaje przywrócona w ciągu 1,5 miesiąca. W celach profilaktycznych przeprowadza się szczepienia zalecane w regionach o zwiększonej zapadalności..

Zapalenie wątroby typu B

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) jest wyjątkowo odporny na czynniki fizyczne i chemiczne - na wysokie i niskie temperatury, wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie oraz narażenie na kwaśne środowisko. W środowisku zewnętrznym w temperaturze pokojowej może pozostać przez kilka tygodni. Wirus znajduje się w płynach biologicznych ludzkiego ciała (krew, mocz, ślina, plemniki, wydzielina z pochwy). Główną drogą transmisji jest pozajelitowa. Zakaźność wirusowego zapalenia wątroby typu B znacznie przewyższa HIV. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B często występuje przez kontakt seksualny, podczas zabiegów medycznych i innych inwazyjnych (na przykład tatuowania), a także podczas wstrzykiwania narkomanów. Zakażenie gospodarstwa domowego jest możliwe w przypadku używania zwykłych maszynek do golenia, akcesoriów do manicure, szczoteczek do zębów, ręczników. W tym przypadku obecność mikrourazów skóry i / lub błon śluzowych jest znaczącym niebezpieczeństwem. Wirusowe zapalenie wątroby typu B może być ostre i przewlekłe..

Jednym z powodów rozwoju poważnych powikłań jest długi bezobjawowy przebieg zapalenia wątroby - niektóre jego formy mogą nie objawiać się przez dziesięciolecia..

Masowa śmierć komórek wątroby spowodowana procesem zapalnym prowadzi do upośledzenia czynności wątroby. Rozpoznanie wirusowego zapalenia wątroby typu B przeprowadza się na podstawie istniejących objawów klinicznych i potwierdza to badania laboratoryjne. Aby zapobiec szczepieniu przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B..

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Choroba jest podatna na przewlekłość i często nie ma ostrej postaci, lekarze nazywają ją „łagodnym zabójcą”, ponieważ zapalenie wątroby typu C jest zwykle bezobjawowe przez długi czas, często objawiające się tylko na etapie dekompensacji czynności wątroby, to znaczy pojawienia się poważnych powikłań.

Rezerwuarem infekcji są chorzy i nosiciele wirusów. Zakażenie jest możliwe poprzez kontakt seksualny, transfuzję krwi, zabiegi dentystyczne i inne procedury inwazyjne. Oprócz wyników analizy wykrywania patogenu (wirus zapalenia wątroby typu C, HCV) diagnoza zwykle obejmuje wzrost stężenia enzymów wątrobowych, wzrost wątroby i śledziony. Terminowa diagnoza i odpowiednie leczenie mają kluczowe znaczenie dla przeżycia pacjenta..

Zapalenie wątroby typu D.

Wirus zapalenia wątroby typu Delta (wirus zapalenia wątroby typu D, HDV). Zakażenie HDV często występuje w połączeniu z zakażeniem HBV lub przewlekłym zapaleniem wątroby typu B. U pacjentów zakażonych obydwoma wirusami ryzyko rozwoju ciężkiej niewydolności wątroby jest znacznie zwiększone. Wirus zapalenia wątroby typu D jest przenoszony głównie przez krew i jego składniki. HDV wykrywa się wyłącznie w obecności HBV, ale nie wszyscy ludzie z wirusowym zapaleniem wątroby typu B są zarażeni HDV. Szczepienie przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B zapewnia również ochronę przed wirusowym zapaleniem wątroby typu D. W krajach rozwiniętych choroba ta występuje stosunkowo rzadko..

Obowiązkowe badanie zapalenia wątroby jest przeprowadzane przez pracowników instytucji medycznych podczas regularnych badań profilaktycznych, pacjentów przed zabiegiem chirurgicznym, kobiet w ciąży, dawców krwi.

Zapalenie wątroby typu E.

Choroba wirusowa z infekcją kału i jamy ustnej. Postępuje głównie łagodnie, ale stanowi poważne zagrożenie dla kobiet w późnej ciąży, co może mieć niekorzystny skutek. Wirusowe zapalenie wątroby typu E jest rejestrowane głównie w gorących krajach o niskim poziomie warunków sanitarnych, jego patogen jest niestabilny w środowisku zewnętrznym. Źródłem infekcji jest chory. Zapobieganie to przede wszystkim przestrzeganie norm sanitarnych.

Zapalenie wątroby typu F.

Zakłada się istnienie tego typu zapalenia wątroby ze względu na dostępne dane epidemiologiczne i wyniki wstępnych badań..

Wirusowe zapalenie wątroby typu G.

Choroba wirusowego zapalenia wątroby typu G (HGV). Droga transmisji jest pozajelitowa, infekcja jest możliwa poprzez kontakt seksualny, a także krew i jej preparaty. Podejrzewa się co najmniej trzy genotypy wirusów. W środowisku zewnętrznym wirus zapalenia wątroby typu G jest niestabilny. Choroba zwykle rozwija się, jeśli pacjent ma zapalenie wątroby typu B, D i / lub C..

Niewirusowe zapalenie wątroby

Oprócz wirusowego istnieją toksyczne zapalenie wątroby (alkoholowe, narkotykowe), promieniowanie wirusowe zapalenie wątroby, autoimmunologiczne zapalenie wątroby.

Skuteczność terapii zależy od rodzaju zapalenia wątroby, stadium choroby, a także od ogólnego stanu pacjenta. Całkowite wyleczenie jest zwykle możliwe dzięki terminowej diagnozie i odpowiedniemu leczeniu.

Badanie krwi na zapalenie wątroby typu B i C.

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby jest uważane za utrzymującą się zapalną chorobę wątroby wywołaną przez wirusy zapalenia wątroby. Z pewnością prowadzi to do marskości wątroby, a także do choroby takiej jak rak wątrobowokomórkowy. Według danych za 2018 r. Przyczyną rozwoju przewlekłego zapalenia wątroby są wirusowe zapalenie wątroby typu B [HBV], wirusowe zapalenie wątroby typu C [HCV], wirusowe zapalenie wątroby typu D [HDV] lub ich połączenie (tak zwane wirusowe mieszane zapalenie wątroby). Główne drogi transmisji danych trzech wirusów są uważane za pozajelitowe. Oznacza to, że podczas transfuzji może wystąpić infekcja, jeśli pacjent wstrzykuje lek, wykonuje tatuaż. Wirusowe zapalenie wątroby typu B można „złapać” seksualnie. Objawy u pacjentów są podobne: wysoka gorączka, osłabienie, żółtaczka, przebarwienie wydzieliny - ciemnienie moczu i rozjaśnienie kału. Jeśli pacjent ma te objawy, lekarz prowadzący musi natychmiast nakreślić plan działania, pierwszą rzeczą, którą zaleci, jest badanie krwi na zapalenie wątroby typu B i C.

Wskazania na spotkanie

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby występuje bez żadnych objawów. Pierwsze alarmujące wezwania na temat infekcji pojawiają się po latach, a nawet dekadach od momentu infekcji. Pacjent może narzekać na poważne osłabienie i niezdolność do wydajnej pracy. Taka osoba nie ma apetytu, boli w prawym podbrzuszu.

Istnieją pewne wskazania do wykonania badania krwi na zapalenie wątroby typu B. Są one zwykle zgłaszane przez lekarza prowadzącego. Pamiętaj, aby przejść badania przygotowujące do szczepienia, aby uniknąć stanu zapalnego i nadmiernej reakcji organizmu na składniki szczepionki. Przed operacją brzucha lepiej jest wcześniej ustalić obecność lub brak zapalenia wątroby. Jeśli możliwe jest odroczenie operacji, zapalenie wątroby należy najpierw wyleczyć lub usunąć z ostrego stadium..

Badanie krwi jest również zalecane w celu zdiagnozowania ostrego lub wczesnego (od 4-5 tygodni) zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C..

Seks bez zabezpieczenia

Jakie są wskazania do przepisania testu na zapalenie wątroby typu C:

 • przygotowanie do operacji;
 • seks bez zabezpieczenia, regularna zmiana partnerów;
 • manipulacje pozajelitowe;
 • dożylne uzależnienie od narkotyków;
 • przygotowanie do poczęcia;
 • objawy kliniczne zapalenia wątroby;
 • zwiększone poziomy AlAT i AsAT;
 • cholestaza.

Po zakończeniu wszystkich procedur przesiewowych w kierunku HBS lub HCV można postawić tylko dwie diagnozy: negatywną lub zdecydowanie pozytywną.

Pozytywna odpowiedź HBSag wskazuje na obecność infekcji wirusowej w ludzkim ciele. Jednak może już mieć ciężką postać, szczególnie jeśli pacjent cierpiał na jakąkolwiek chorobę wątroby.

Przy ujemnym HBSag można powiedzieć, że badany jest całkowicie czysty, we krwi nie znaleziono wirusa. Ale testy mogą wykazać wynik ujemny na początkowym etapie choroby, więc w 100% można powiedzieć, że pierwsza analiza jest zawsze poprawna, niepoprawna. Ponadto w 5% sytuacji wynik jest ujemny przy seronegatywnej infekcji..

Istnieje wiele wskaźników, dla których badane są przeciwciała anty-HBS i HCV:

 • obecność pojedynczych lub wielokrotnych oznak infekcji, na przykład utrata apetytu lub masy ciała, uczucie bólu, nudności;
 • przeszłe zapalenie wątroby;
 • pacjent jest zagrożony;
 • badania kontrolne z już zdiagnozowanym.

Odmiany analiz

Głównym czynnikiem produktywnego wyleczenia choroby jest jej szybka i dokładna diagnoza za pomocą laboratoryjnych badań krwi.

Żółknięcie skóry jest wskazaniem do testu na zapalenie wątroby

Analiza może przejść każdy. Ponadto badanie jest warte ludzi, którzy mają zażółcenie, kał się zmienił, występuje ogólne osłabienie, nudności, utrata apetytu, gorączka, ból mięśni i stawów, dyskomfort w prawym podżebrzu. Jeśli nie stwierdzono klinicznych objawów zapalenia wątroby, przyczyną analizy jest zwiększenie aktywności enzymów wewnątrzkomórkowych AsAt i AlAt, cholestaza (zmniejszone wydzielanie żółci) i kontakt z zakażonymi ludźmi. Oddawanie krwi jest niezbędne dla personelu szpitala, osób oczekujących operacji, dawców, dawców krwi i kobiet w ciąży.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest wywoływane przez wirus Hepadnaviridae, przenoszony przez kontakt seksualny lub krew. Dzieje się to w ostrych i przewlekłych postaciach. Wpływa na wątrobę, a także często prowadzi do marskości wątroby lub raka. Obecnie około 300 milionów ludzi na świecie jest nosicielami tego wirusa.

Aby uzyskać diagnozę, musisz przejść przez:

 • jakościowe lub ilościowe testy na obecność HBsAg, a także przeciwciał IgG anty-HBc, które znajdują się u osób zakażonych, wyleczonych i zdrowych. Ilość HBsAg we krwi zdrowej osoby nie powinna przekraczać 0,05 IU / ml;
 • wysokiej jakości testy na obecność białka HBeAg i przeciwciał anty-HBc IgM wskazują na ostry przebieg choroby;
 • oznaczanie DNA wirusa za pomocą PCR.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest bardzo powszechne i najbardziej niebezpieczne wśród wszystkich podgatunków choroby. Często przechodzi bez wyraźnych objawów we wczesnych stadiach i jest wykrywany tylko wtedy, gdy zostaną wykryte znaczące komplikacje, takie jak marskość, rak i inne guzy lub upośledzone narządy. Wirus jest z reguły przenoszony przez płyny ustrojowe i bardzo trudno go wyleczyć. Jego przewoźnikami jest obecnie 500 milionów ludzi.

Wirus zapalenia wątroby typu C.

Pozytywny wynik testu na zapalenie wątroby typu C oznacza obecność charakterystycznego wirusa RNA we krwi osoby zakażonej. Obecność IgG anty-HCV i HCV w organizmie, wykrywana metodami jakościowymi, wskazuje na ostry etap choroby, kiedy wymagana jest natychmiastowa pomoc. Do zrozumienia poziomu skuteczności terapii stosowane są metody ilościowe do wykrywania RNA metodą PCR. Genotypowanie wirusa i poszukiwanie strategii leczenia wymagają badań przesiewowych w kierunku interleukiny-28-beta. Do przetwarzania testów przesiewowych pod kątem nieprzyjemnej odpowiedzi stosuje się test na przeciwciała - rekombinowany immunoblot do wykrywania przeciwciał IgG na różne antygeny wirusa zapalenia wątroby typu C.

Podwyższona bilirubina często towarzyszy dość bezpiecznej nieprawidłowości genetycznej - zespołowi Gilberta. Jest to łagodna patologia syntezy bilirubiny w komórkach wątroby przekazywanych od rodziców, objawiająca się lekką żółtaczką. Najczęściej objawia się u mężczyzn, ale kobiety mogą być nosicielami tego genu. Diagnozę tę można potwierdzić, przechodząc test genetyczny lub przeprowadzając kilka badań krwi. W szczególności ze zwiększoną bilirubiną można zaobserwować wzrost hemoglobiny i spadek ESR. Do możliwych nieprzyjemnych objawów należą zaburzenia trawienia, nudności, bóle głowy, uczucie osłabienia, nieprzyjemne odczucia „pchania” po prawej stronie. Zwykle pogarsza się po stresie, jedzeniu tłustych potraw lub odwrotnie, w wyniku niedożywienia w ogóle.

Przygotowanie pacjenta

Biomateriał należy przyjmować na pusty żołądek. Ponadto, jeden dzień przed wizytą w laboratorium, powinieneś odmówić jedzenia tłustych potraw i nie powinieneś pić alkoholu. Wyniki takich testów są zwykle znane 4 godziny po pobraniu krwi na zapalenie wątroby z żyły. Badanie ilościowe może potrwać do 1 dnia, nie biorąc pod uwagę dnia analizy..

Proces ankietowy

Niezależnie od przyczyny pojawienia się zapalenia wątroby, szkody, jakie wyrządza ciału, są prawie zawsze takie same - komórki wątroby nie mogą już normalnie funkcjonować i umrzeć. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie się do ankiety i przeprowadzenie jej w odpowiednim czasie.

Wirusowe zapalenie wątroby jest najszerszą grupą zapalenia wątroby. Zniszczenie w wątrobie występuje z powodu przenikania specjalnych wirusów do organizmu. Istnieje wiele form wirusowego zapalenia wątroby - A, B, C, D, E i G..

Nudności i wymioty są objawami zapalenia wątroby typu B.

Jak manifestuje się zapalenie wątroby typu B:

 • osłabienie żołądka;
 • nudności i wymioty;
 • zwiększone zmęczenie;
 • ból w żołądku i prawym podżebrzu;
 • żółte białka skóry i oczu;
 • objętość wzrostu wątroby.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C Najcięższym i jedynym objawem obserwowanym przez wiele lat jest trwałe osłabienie. Można to pomylić z wieloma innymi chorobami, które mogą być związane z zapaleniem wątroby. Zniszczenie wątroby prawie zawsze prowadzi do wielu patologii stron trzecich, wszystkie przewlekłe choroby są zaostrzone. Wątroby nie można całkowicie przywrócić, jeśli występują problemy z trzustką, pęcherzykiem żółciowym lub jelitami równolegle. Ponadto możesz przeprowadzić testy w celu zidentyfikowania chorób grzybiczych jelita, a także poddać się gastroskopii.

Laboratoryjne metody diagnostyczne mają kluczowe znaczenie w diagnozowaniu choroby. Potrzebujemy analizy PCR w celu wykrycia elementów RNA wirusa oraz badania immunologicznego, które określą obecność przeciwciał przeciwko wirusowi. Ponadto konieczne jest wykonanie biochemicznego badania krwi, ustalenie poziomu bilirubiny i enzymów wątrobowych (na przykład Alt, AcT).

Laboratoryjne metody diagnozy wirusowego zapalenia wątroby

Ponieważ zapalenie wątroby występuje obecnie najczęściej, skupimy się na laboratoryjnych metodach ich diagnozowania. Należy powiedzieć, że bezpośrednio badanie krwi może dostarczyć najwięcej informacji na temat tej choroby. Metody instrumentalne (CT, MRI, ultradźwięki) do diagnozowania zapalenia wątroby nie są wystarczająco skuteczne.

Mogą dostarczyć informacji o stanie i strukturze wątroby, ale nie o tym, jaki konkretny wirus zainfekował twoje ciało i jak długo to trwało. Dane te są kluczowe dla wyboru dalszej strategii leczenia. Im szybciej zostanie wykryte zapalenie wątroby lub predyspozycje do niego, tym mniej wysiłku będzie wymagało jego wyeliminowania. A tym większe szanse na pełne wyleczenie. W przypadku dawnych form nie można tego zagwarantować..

 • ogólne i biochemiczne badania krwi. Podobnie jak w przypadku innych zapalenia wątroby, analiza ta pomaga obecnie ocenić zmiany w pracy i stanie wątroby;
 • analiza antygenów. HBsAg jest najwcześniejszym markerem tego wirusa, można go wykryć już w stanie inkubacji. Kwantyfikacja tego antygenu służy nie tylko do potwierdzenia diagnozy, ale także do identyfikacji stadium - ostrego lub stałego;
 • analiza przeciwciał przeciwko antygenom wirusa. Obecność przeciwciał przeciwko HB-core Ag może wskazywać, że dana osoba cierpiała kiedyś na zapalenie wątroby typu B. Przeciwciała te pozostają we krwi bardzo długo po wyzdrowieniu i zdarza się, że do końca życia.
 • ogólne i biochemiczne badania krwi;
 • analiza dla przeciwciał. Po przejściu wykrywa się obecność przeciwciał IgM;
 • analiza do oznaczenia wirusa RNA. Przeprowadzany jest za pomocą PCR, pozwala zidentyfikować chorobę lub predyspozycje do niej na wczesnym etapie, a tym samym uniknąć jej przekształcenia w postać przewlekłą;
 • oznaczanie interleukiny 28 beta. Analiza przeprowadzana jest za pomocą PCR. Pozwala dokładnie przewidzieć możliwą skuteczność przepisanej terapii..

Testy laboratoryjne z badaniem krwi pod kątem wirusowego zapalenia wątroby należy wykonać dwukrotnie. Jest to konieczne, aby praktycznie wyeliminować możliwość fałszywie ujemnego lub fałszywie dodatniego wyniku..

Rozszyfrowanie wyników

Szczegóły odszyfrowania danych dotyczących zapalenia wątroby są powiązane z metodą badawczą. Test jakościowy jest potrzebny do ustalenia obecności lub nieobecności choroby, a test ilościowy pozwala zidentyfikować dokładniejsze stężenie wykrytej substancji. Wszystko to jest konieczne, aby zrozumieć zasięg choroby. W niektórych przypadkach pozytywnym wskaźnikiem jest całkowity brak antygenu lub białka, aw niektórych przypadkach zawartość substancji w ilości poniżej ustalonego poziomu.

Odszyfrowanie wyników może wykonać tylko hepatolog lub terapeuta na podstawie wywiadu i zestawu badań.

„Wynik ujemny

Wynik ujemny we wnioskach z analizy wskazuje na brak choroby. Taki wynik można uzyskać, przekazując badanie jakościowe metodą PCR, a jego celem jest łańcuch RNA lub DNA wirusa. Ale zdarza się, że w przypadku serologicznych (immunologicznych) laboratoryjnych badań krwi, nie wynikowa wartość jest zapisywana w formie analizy, ale raczej poziom niższy niż wartość ustawiona. Ponadto wynik testu ilościowego jest uważany za negatywny. Aby potwierdzić wynik, lekarz przepisuje ponowną analizę po kilku tygodniach.

Pozytywny wynik testu zapalenia wątroby

Jeśli wyniki są pozytywne, osoba powinna ponownie poddać się badaniu, ponieważ czasami odpowiedź fałszywie dodatnia można wyjaśnić naruszeniem technologii samego testu, słabymi lub nieodpowiednimi odczynnikami, przestarzałym sprzętem, niewłaściwym przygotowaniem do procedury (często przez badanie po jedzeniu), indywidualną wrażliwością, dokładnością analizatorów. Pozytywny wynik można również znaleźć u osoby, która jakiś czas temu miała już ostrą postać wirusa lub jest zdrowym nosicielem. Przewóz zapalenia wątroby lub choroby Gilberta może być słabo wyrażony w postaci zażółcenia lub odbarwienia naturalnych wydzielin, gdy w organizmie występują inne patologie. Ale w gruncie rzeczy ani jedno, ani drugie nie jest niebezpieczne.

Pozytywny wynik testu na zapalenie wątroby powinien zostać przetestowany w co najmniej dwóch niezależnych laboratoriach. Jest to normalna praktyka, ponieważ nie można udowodnić obecności zapalenia wątroby za pomocą jednej analizy. Może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy pacjent był zagrożony lub był wcześniej poddany jakiejkolwiek interwencji medycznej..

Zapalenie wątroby typu B

Przewlekłe HBeAg-dodatnie wirusowe zapalenie wątroby typu B (wykrywane średnio w 5-10% przypadków u dorosłych z
obecność HBsAg w surowicy krwi, u dzieci i młodzieży jest nieco bardziej powszechna). Kryteria diagnozy obejmują:

Wirus zapalenia wątroby typu B.

 • obecność HBeAg, w tym ewentualnie w połączeniu z anty-HBe, w surowicy krwi przez 6 miesięcy. i więcej;
 • z reguły stale zwiększała się aktywność ALT / AST;
 • poziomy HBV DNA w surowicy powyżej 2000 IU / ml (średnio 10b-108 IU / ml);
 • wskaźnik aktywności histologicznej powyżej 6 punktów i / lub zwłóknienia powyżej 1 punktu (Knodell lub lshak).

Biorąc pod uwagę wysokie ryzyko progresji choroby, zaleca się leczenie przeciwwirusowe..

Przewlekłe HBeAg-ujemne zapalenie wątroby typu B (wykrywane średnio w 15-30% przypadków u dorosłych z obecnością HBsAg w surowicy). Kryteria diagnozy obejmują:

 • brak HBeAg i obecność anty-HBe w surowicy;
 • trwale zwiększona lub zmienna aktywność ALT / AST (okresy wysokiej aktywności można zastąpić krótkimi okresami niskiej lub normalnej aktywności);
 • poziom HBV DNA w surowicy większy niż 2000 IU / ml (średnio 104-10b IU / ml);
 • wskaźnik aktywności histologicznej powyżej 6 punktów i / lub zwłóknienia powyżej 1 punktu (Knodell lub lshak).

Wskazana terapia przeciwwirusowa

Każde leczenie środkami ludowymi powinno być skoordynowane z lekarzem prowadzącym, ponieważ wiele ziół ma silny wpływ na syntezę, krystalizację i ruch żółci. Oprócz zaostrzenia zapalenia wątroby może to prowadzić do powstawania kamieni i patologii pęcherzyka żółciowego. Zapalenie pęcherzyka żółciowego najprawdopodobniej spowoduje operację usunięcia pęcherzyka żółciowego - jest to duże ryzyko przy aktywnym wirusowym zapaleniu wątroby.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Rozpoznanie polega na badaniu krwi na całkowity poziom anty-HCV (przeciwciała na antygeny wirusa zapalenia wątroby typu C). Ilość wirusa RNA pomaga wykryć metodę PCR.

Możesz odszyfrować wynik w następujący sposób:

 • nieobecny: nie znaleziono RNA wirusa zapalenia wątroby typu C lub stężenie poniżej granicy czułości (wartość 60 IU / ml);
 • mniej niż 102 IU / ml: dodatni, koncentrat RNA wirusa zapalenia wątroby typu C jest mniejszy niż 102 IU / ml;
 • od 102 do 108 IU / ml: wynik jest pozytywny;
 • większa niż 108 IU / ml: dodatnia, ale stężenie RNA przekracza 108 IU / ml.

Najczęściej rak wątroby rozpoczyna się u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C i B. Liczba ta sięga 80% przypadków na całym świecie. Dlatego nie można rozpocząć leczenia w żaden sposób; terapię należy rozpocząć natychmiast po diagnozie..

Prawdopodobieństwo fałszywych wyników

Błędne wyniki są często obserwowane przy stosowaniu odczynników niskiej jakości, przy użyciu przestarzałego sprzętu lub naruszaniu standardów testowych. Czasami poprawność metody badawczej obejmuje już dopuszczalny procent błędności. Odpowiedź fałszywie ujemna może wystąpić podczas badania na etapie choroby, gdy przeciwciała nie są jeszcze wytwarzane w wystarczających ilościach, fałszywie dodatnia - na krańcowym etapie ostrego zapalenia wątroby, w początkowym procesie zdrowienia.

Zapalenie wątroby jest niewątpliwie złożoną chorobą, która przy niekorzystnej kombinacji czynników może prowadzić do raka wątroby, marskości wątroby lub gorszej jakości wątroby, co również nie jest dobre. Patologia opiera się na ciężkim zapaleniu z powodu zakaźnego lub toksycznego uszkodzenia wątroby. Rozprzestrzenianie się zapalenia wątroby wśród ludzi jest promowane przez uzależnienie od narkotyków, alkohol, niekontrolowane współżycie seksualne i niski poziom usług świadczonych w klinice.

Żaden lekarz nie może zagwarantować całkowitego wyleczenia z zapalenia wątroby z jednego powodu - rozwój tego wirusa jest szybki, a leczenie zależy w 95% od tego, jak szybko pacjent zwróci się o pomoc. Ważną rolę odgrywają również testy - im dokładniejsza diagnoza zostanie zweryfikowana, tym skuteczniejsza będzie terapia. Samoleczenie, niewłaściwie dobrana dieta i obliczenie „samo-przejścia” może negować wysiłki nawet doświadczonego lekarza, dlatego należy uważnie przestrzegać zasad określonych przez specjalistę.